لینک های دسترسی

فراغت گروهی از دختران از موسسه خدمات فرهنگی طلوع


موسسه خدمات طلوع به کمک کمیته سویدن میگوید که میکوشد که برای اولین گروهی از دختران اموزش دیده در فن عکاسی کاریابی کند. این دختران تحت برنامه این کمیته بشکل حرفوی در این رشته اموزش دیدند.

XS
SM
MD
LG