لینک های دسترسی

تلویزیون

نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان


سیزده همین نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستانستان با شرکت سرمایه گذاران و نماینده گاه ده شرکت زراعتی در کابل دایر شد. مقامات وزارت زراعت میگویند این نمایشگاه را به منظور بازار یابی به محصولات زراعتی و باغداری، ایجاد تماس بین شرکت های افغانستان و خارجی که در بخش زراعت فعالیت دارند و همچنان آشنایی دهاقین و شرکت های زراعتی افغانستان با تکنالوزی مدرن زراعتی دایر کرده اند.

XS
SM
MD
LG