لینک های دسترسی

تلویزیون

نمایشنامه کیکاووس درصحنه تیاترافغانستان


داستان رستم و سهراب را که بسیاری از مردم افغانستان با آن آشنا استند، برای نخستین بار از سوی هنرپیشه های تیاتر افغان در قالب نمایشنامه تمثیل شد. کیکاووس ، نمایشنامه یی درباره داستان رستم و سهراب است . گروهی از هنرمندان تیاتر این داستان شاهنامه را برگزیده و در قالب نمایش نامه یی درصحنه تیاتر بطور زنده اجرا نمودند.

XS
SM
MD
LG