لینک های دسترسی

احتمال ایجاد تغییر در دورنمای اداره امنیت ملی امریکا


اتهامات استراق سمع مکالمات تیلفونی و ارتباط انترنتی رهبران جهان توسط ادارۀ امنیت ملی خشم متحدان امریکا در اروپا و جاهای دیگر را برانگیخت. شرکت های انترنتی مثل یاهو و گوگل نیز از بهره برداری مخفیانۀ اداره امنیت ملی از طریق معلومات این شرکت ها ناراحت شده اند.

کیت الکساندر جنرال نظامی و رئیس ادارۀ امنیت ملی اوایل سال آینده بازنشسته خواهد شد و جاگزین وی نیاز به بازگردان اعتماد این سازمان دارد. یک مشاور سابق رئیس اف بی آی و اکنون شریک یک ادارۀ حقوقی بنام هنتن اند ویلیامز به اهمیت ایجاد روابط اشاره نموده میگوید" مهم است که رئیس ادارۀ امنیت ملی قادر به ایجاد روابط و اعتماد با رهبران خارجی و متحدان و همتایان خود در سازمان های جاسوسی و استخباراتی خارج از کشور باشد."

الکساندر قبل از آنکه ادوارد سنودن، قراردادی سابق امنیت ملی، اسناد محرمانۀ برنامه های نظارتی را افشأ نماید درنظرداشت باز نشسته شود. اما تصدی او چگونه به خاطره ها باقی خواهد ماند؟
جیمز اندرو لوئیس، یک عضو ارشد در مرکزبین المللی مطالعات استراتژیک واشنگتن، می گوید الکساندر به طور گسترده ای درین مقام خود، درحالی که رهبری ادارۀ جاسوسی نظامی و فرماندهی نظارت بر تهدید های انترنتی را بنیاد گزاری و رهبری کرده است ، از احترام خاص برخوردار است.

ویلیام بیینی مقام سابق امنیت ملی ایالات متحده می گوید جاسوسی نقض قانون اساسی ایالات متحده است. آقای بیینی مخالف ادعای الکساندر است که میگوید مجموعه ای بزرگی از معلومات داخلی برای جلوگیری از اقدامات دهشت افگنی ضروریست. ویلیام بیینی انتظار ندارد رهبر بعدی ادارۀ امنیت ملی جاسوسی روی انترنت و تیلفون را منع کند " من باورنمی کنم که چیزی تغییر کند مگر اینکه آنها این سیاست و آنچه را که در امنیت ملی انجام میدهند تغییر دهند. "

برخی از مردم خواستار رهبران جداگانه برای ادارۀ امنیت ملی و فرماندهی صفحات انترنتی شده اند. آنها می گویند الکساندر با نگهداشتن دو مقام قدرت بیشتر خواهد داشت.

در هر صورت کسانی را که رئیس جمهور اوباما در رهبری ادارۀ امنیت ملی و فرماندهی اداره در امور تهدید های انترنتی انتخاب می کند باید با کانگرس و متحدان امریکا از نزدیک همکاری داشته باشند.
XS
SM
MD
LG