لینک های دسترسی

جان کری: اقدام ایران باید واقعی باشد


با اعلان اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد در مورد مذاکرات مثمر با ایران در قسمت تفتیش دستگاه های هسته یی آن کشور ایالات متحده امریکا می گوید از این فرصت استقبال می کند تا دیده شود که آیا ایران مایل به پذیرفتن معیار های بین المللی است یا خیر؟

جان کری وزیر خارجه امریکا می گوید در مورد آزمون برنامه هسته یی ایران اقدام جدی صورت خواهد گرفت" بعضی ها پیشنهاد کرده اند که در این آزمون به نحوی از انحأ مشکل موجود است. به نظر من اگر امریکا، منحیث یک کشور مسوول در برابر تمام بشریت، این آزمون را مورد غور قرار ندهد گام خطرناک و بی مسوولیتی بزرگ خواهد بود و ما به این تکتیک های ترس تسلیم نمی شویم."

در میان کسانی که در مورد اقدامات حکومت جدید ایران نگران استند اسرائیل و عربستان سعودی است. زیپی لفنی وزیر عدلیه اسرائیل می گوید موقف عربستان و اسرائیل در مورد ایران عین چیز است" وقتی از سعودی ها در مورد جلوگیری ایران از داشتن سلاح اتمی می شنوید، گفتار آشنا است. زمانی که صحبت از ایران به میان آید، فکر میکنم موضع اسرائیل و عربستان سعودی همسان است."

عدم تلاش کافی امریکا
ادم ایرلی ، سفیر سابق امریکا، می گوید واشنگتن برای کاستن نگرانی های اسرائیل و عربستان سعودی به حد کافی تلاش نکرده است" نگرانی آنها قابل درک است زیرا آنها می بینند که در واشنگتن و نیویارک چه اتفاق می افتد و از مقامات ارشد امریکا نیز چیز متفاوتی نمی شنوند."

آقای ایرلی باور دارد که تشویش راجع به اهداف ایران بی بنیاد نیست" به نظر من، هدف آنها انکشاف سلاح اتمی است و آنها محدودیتی را برای جلوگیری از آن قبول نمی کنند." اما ایران می گوید نمی کوشد که سلاح اتمی تولید کند بلکه می خواهد برنامه صلح آمیز هسته یی را به مقاصد ملکی به پیش برد.

اکبر احمد ، استاد پوهنتون امریکایی، می گوید پیشرفت در مذاکرات برنامه هسته یی ایران به تعقیب انتخاب حسن روحانی، رئیس جمهور جدید آنکشور، صورت می گیرد که مسیر جدید را در پیش گرفته است" به نظر من در ایران هم اکنون عقیده بر این است که ما می توانیم و باید در چوکات بین المللی کار کنیم و از سردی و انزوا بدر آئیم."

آقای کری می گوید امریکا انتظار اقدام جدی ایران را دارد" چشمان ما باز است. اقدام ایران باید واقعی باشد و کلمات نمی تواند جانشین عمل شود."

وزیر خارجه امریکا می گوید تنها کار های قابل تشخیص می تواند منجر به کاهش تعزیرات امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران گردد. تعزیرات وضع شده علیه ایران صادرات نفت آنکشور را بیشتر از یک ملیون بیرل در روز کاهش داده که باعث پائین آمدن ارزش پولی آنکشور شده است.
XS
SM
MD
LG