لینک های دسترسی

تلویزیون

افغانستان از روسیه تیل میخرد


وزارت تجارت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تیل در ماه های زمستان از روسیه تیل خریداری می کند. مزمل شینواری معیین وزارت تجارت می گوید که قرار است وزیر تجارت در روز های نزدیک برای خریداری تیل به روسیه برود. آقای شینورای می افزاید وزرات تجارت با روسیه قرار دادی را امضا خواهد کرد که بربنیاد آن تاجران افغانستان مواد نفتی را نسبت به دیگر کشور های منطقه ارزانتر خریداری کنند. معیین وزارت تجارت از تدابیر جدی برای جلوگیری افزایش قیمت تیل در بازار های افغانستان صحبت کرد و بیان داشت که اگر در زمستان ها قیمت تیل در بازار های جهانی بلند نرود آنان در داخل کشور تدابیر لازم را روی دست گرفته اند. از سوی هم مزمل شینواری معیین وزارت تجارت در این نشست خبری گفت که افغانستان در یک گزارش بانک جهانی که درسهولت های سرمایه گذاری از۹ کشور دیگر جهان سبقت جسته است.

XS
SM
MD
LG