لینک های دسترسی

تلویزیون

دربازدید ازیک نمایشگاه هنر نقاشی


هنر و طراحی یکی از مقوله های فرهنگی در جامعه محسوب میشود و به کمک آن میتوان بسیاری مشکلات اجتماعی را اصلاح کرد. از جمله یکی هنر نقاشی است. نقاشان در هر زمان از امکانات خود در طرحی که در نظر دارند استفاده میکنند. گزارشی از خدیجه الکوزی

XS
SM
MD
LG