لینک های دسترسی

Breaking News

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان رد صلاحیت نشد


ارشیف
ارشیف
ولسی جرگه درحالیکه وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان را استیضاح نموده بود اما نتوانست که وی را سلب اعتماد کند .

درجلسه امروزی ولسی جرگه جماهیر انوری وزیروزارت مهاجرین وعودت کنندگان به دلیل گرفتن پول بیش از حد در بدل توزیع زمین به عودت کنندگان،کرایه های مهمانخانه های این وزارت،مصارف سفرهای رسمی وبرق ،موجودیت فساد دراین وزارت وعدم رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در خارج از کشوربه این جرگه فرا خوانده شده بود .

شماری از وکلا گفتند که این نهاد حمایت لازم را از مهاجرین افغان در کشور های خارجی به خصوص در ایران وپاکستان انجام نداده است ومهاجرین با مشکلاتی زیادی دراین کشور ها روبرواند .

تعدادی دیگری از وکلا ادعا نمودند که وزیر مهاجرین دوستان ونزدیکان خود را در پستهای مهم این وزارت استخدام نموده وشهرکهای که به مهاجرین داده میشود از آن نیز سو استفاده مالی صورت گرفته است .

رد ادعا های وارد شده از سوی وزیر مهاجرین

اما آقای جماهیر انوری ادعا های وارد شده را در موردش رد نمود وگفت : که این وزارت تاحدی زیادی تلاش نموده تا به مشکل مهاجرین افغان در ایران وپاکستان رسیدگی نماید وآنرا حل کند .

وی افزود:اسناد اقامت مهاجرین افغان در پاکستان تا سال 2015 میلادی تمدید گردیده و این وزارت با کشور ایران نیز به توافق رسیده تا ماهانه پنج هزار ویزه برای افغانهای که میخواهند برای دریافت کار به ایران بروند ،داده شود واین وزارت درتلاش است تا این تعداد رابه 20 هزار برساند .

به گفته وی ،دراین مورد گفتگو ها با مقامهای مربوطه کشور ایران ادامه دارد .

وی استخدام دوستان واقاربش را درپستهای بلند این وزارت نیز رد نمود وگفت بیشترین کارمندان این وزارت از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری استخدام شده اند واین وزارت در استخدام آنها نقشی نداشته است .

بعد از شنیدن پاسخهای وزیر مهاجرین وعودت کنندگان درحالیکه 151 تن ازوکلا در جلسه حاضر بودند فقط 28 تن از نمایندگان مجلس به پاسخهای وی قناعت نکردند وآقای جماهیر انوری توانست که به اکثریت آرا در پست اش باقی بماند .
XS
SM
MD
LG