لینک های دسترسی

Breaking News

ثبت نام سیار رای دهندگان دربعضی از مناطق ادامه مییابد


تقاضای شفافیت در شمارش آرای انتخابات پارلمانی افغانستان
درحالیکه روند ثبت نام تیم های سیار انتخاباتی به صورت رسمی فردا خاتمه مییاید اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این روند در مناطقی که دیرترآغاز گردیده ادامه مییابد.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات درحالیکه روند ثبت نام رای دهندگان را خیلی موفق خواند اما تایید نمود که آنها در برخی از ولسوالی ها نتوانستند که به دلیل نبود امنیت این پروسه را تطبیق نمایند .

وی افزود:به مجردیکه نهاد های امنیتی اطمینان بدهند که امنیت روند ثبت نام رای دهندگان در مناطقی که ثبت نام صورت نگرفته تامین میگردد این کمیسیون آن ولسوالیها را نیز تحت پوشش خود قرار میدهد.

اما دربعضی از مناطق این روند ناوقتر آغاز گردیده ومردم تا حال نتوانستند که کارت رای دهی اخذ نمایند وبسیاری از نهاد ها نیز از جمله وزارت زنان خواهان تمدید این پروسه گردیده است .

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات درمورد گفت:" این پروسه تمدید نمیشود ما مطابق پلان خود پیش خواهیم رفت امادر بعضی از دهات وولسوالی ها که ما این پروسه را دیرتر آغازکردیم ما 45 روز را مطابق تقسیم اوقات انتخاباتی درآن مناطق تطبیق میکنیم وبه مردم واجد شرایط کارت رای دهی میدهیم ."

به گفته آقای نور ، روند ثبت نام به سطح مراکز ولایات تا دوم حمل ادامه مییابد وکسانیکه نتوانسته اند تا حال در این پروسه اشتراک نمایند میتوانند کارت رای دهی اخذ نمایند .

محمد نعیم ایوب زاده مسوول بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نیز میگوید که روند ثبت نام در اوایل خیلی خوب بود اما با وجود آن هم چالشهای امنیتی د ر مقابل این پروسه وجود داشت که تعدادی از افراد واجد شرایط نتوانستند که کارت اخذ نمایند .

به گفته وی ،بررسی های آنها نشان میدهد که واجدین شرایط رای دهی در حدود هشت ولسوالی نتوانسته اند به دلیل مشکلات امنیتی کارت اخذ نمایند .

تمدید زمان ثبت نام تیم های سیار برای زنان

آقای ایوب زاده خواهان تمدید مدت زمان تیم های سیار انتخاباتی شد وگفت :در جاهاییکه مردم کارت ثبت نام نگرفته اند حق شان تلف شده است وامکان دارد تاثیرات منفی در مشارکت مردم در پروسه انتخابات داشته باشد.

وی گفت:"ما به کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد مینماییم که در صورت امکان این پروسه را به خصوص برای زنان تمدید نماید زیرا بیشتر زنان که واجد شرایط رای دهی هستند کارت اخذ نکرده اند .

به گفته مسوول بنیاد انتخابات شفاف افغانستان ،تنها زنانی توانسته اند که کارت رای دهی بگیرند که اجازه بیرون آمدن از خانه را دارند .

وی گفت :باید کمیسیون مستقل انتخابات یک برنامه اختصاصی ثبت نام برای خانمها میداشت تا خانمها میتوانستد بیشتر ازاین پروسه مستفید گردند .

اما دربعضی از مناطق خانمها به دلیل اینکه کارمندانی انتخاباتی زن در مراکز ثبت نام وجود نداشت دراین پروسه اشتراک نکرده اند وکمیسیون مستقل انتخابات نیز تایید نموده است که در بعضی از مراکز آنها با کمبود کارمند زن مواجه اند اماکوشش میکنند تا برگزاری انتخابات به این چالش پایان بدهند .

روند ثبت نام رای دهندگان به تاریج 5 جوزا اغازودر سه مرحله صورت گرفت که مرحله سوم آن فردا خاتمه مییابد اما ثبت نام در مراکز ولایات تا تاریخ دوم حمل سال آینده ادامه خواهد یافت .

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا حال در حدود سه میلیون تن کارت رای دهی اخذ نموده اند که یک میلیون تن آنان را زنان تشکیل میدهد .

انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی به تاریخ 16 حمل سال آینده صورت میگیرد .
XS
SM
MD
LG