لینک های دسترسی

تلویزیون

ارسال کمک های بیشتر امریکا و کشور های جهان به فلیپین


کمک ها و دوعا خوانی برای قربانیان طوفان بحری هایان در فلیپین در حالی آغاز شده است که مقامات آنکشور به تخمین آسیب ها و تلفات وارده شروع کرده اند. این طوفان که روز جمعه فلیپین را تحت تاثیر قرار داد در حدود ده هزار نفر را تلف کرد. بنیگنو اکویند، رئیس جمهور فلیپین، به روز یک شنبه از بعضی ساحات آسیب دیده دیدن نموده گفت کمک ها به آن مناطق ارسال می گردد" مقامات اینجا هستند تا اطمینان حاصل کنند که کمک ها برای شما رسانده شود."

XS
SM
MD
LG