لینک های دسترسی

Breaking News

کمک مالی کشور جاپان به انتخابات افغانستان


محمد یوسف نورستانی و هیروشی تکاهاشی سفیر جاپان
کشور جاپان بیشترا ز 16 میلیون دالر را برای مصارف انتخابات سال آینده افغانستان کمک نمود.


قرارداد این کمک امروز میان پروگرام انکشافی ملل متحد وسفیر جاپان در کمیسیون مستقل انتخابات امضا گردید که این پول از طریق یوان دی پی به کمیسیون مستقل انتخابات داده میشود .

محمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت :کشور جاپان به منظور حمایت از دموکراسی وانتخابات در افغانستتان به تعهدات مالی اش عمل کرد .
وی گفت :این کشور بیشتر از 7،16 میلیون دالر را به بخش انتخابات کمک نمود.

به گفته آقای نورستانی ،این پول برای عرضه اوراق رای دهی، ،رنگ های پاک نشدنی ،بسته های وسایل مراکز رای گیری وحمل ونقل زمینی مواد انتخاباتی درسرتاسرکشورومصارف انتقال مواد انتخاباتی از منابع بین المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

کشور جاپان در انتخابات های گذشته نیز بیشتر از 81 میلیون دالر را به افغانستان کمک کرده است.

هیروشی تکاهاشی سفیر جاپان در افغانستان گفت:دولت جاپان از انتخابات افغانستان نظارت میکند واگر موفق باشد این کشور کمکهای بیشتری را به افغانستان خواهد نمود.

ضیا الحق امرخیل رییس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات گفت :بودجه انتخابات سال آینده 126 میلیون دالر است وتمام این پول به این کمیسیون رسیده است .

به گفته وی هر پولی که به این کمیسیون میاید به صورت شفاف مصرف میشود واین کمیسیون از هرپولی که مصرف میشود حساب خواهد داد .

تعهد برای برگزاری یک انتخابات شفاف وعادلانه

محمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت :"ما تلاشهای خود را برای برگزاری یک انتخابات شفاف وعادلانه میکنیم ودر هماهنگی با نهاد های امنیتی برای فراهم آوری تسهیلات وامنیت برای انتخابات کوشش میکنیم ."

وی تاکید کرد که مطابق قانون انتخابات در زمان معین آن برگزارمیگردد .

به گفته آقای نورستانی ،آنها در پنج ولسوالی نتوانستند که روند ثبت نام را به دلیل مشکلات امنیتی برگزار کنند اما به مجردی که نیروهای امنیتی به آنها اطمنیان بدهند آنها ثبت نام را در آن ولسوالیها نیز برگزار خواهند کرد.

ولسوالی های بغران ودیشودر هلمند ،ناوه درغزنی،کاکردر ارزگان والاسای در کاپیسا ولسوالی های اند که تا حال کمیسون مستقل انتخابات به دلیل نبود امنیت نتوانسته درانجا مراکز ثبت نام را ایجاد کند .

از سوی دیگر وزرای دفاع ،داخله وسرپرست امنیت ملی امروز به کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه در مورد تامین امنیت انتخابات وامنیت شاهراه های کشور خواسته شده بودند .

بسم الله محمدی وزیردفاع کشور گفت که دشمن در تلاش است تا برنامه های بزرگ چون لویه جرگه مشورتی وانتخابات را با چالش روبرو سازند واین برنامه ها عملی نشود اما پلانهای مخالفین ناکام گردیده است .

وی افزود:برای چالشهای که در مقابل انتخابات وجود دارد برنامه های دارند واین چالشها برطرف میگردد .

آقای محمدی گفت:"در بعضی از مناطقی که تحت تهدید بلند قرار دارد ما برنامه های داریم وتا آخرین لحظه کوشش میکنیم که امنیت انتخابات را درآن مناطق تامین کنیم ."

درحال حاضر 259 منطقه تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارد .

عدم اعمال نفوذ بالای کمیسیون مستقل انتخابات

محمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات در حالیکه در مورد استقلالیت کمیسیون اطمنیان داد گفت: تا همین لحظه هیچگونه اعمال فشار ونفوذ بالای کمیسیون صورت نگرفته است .

وی گفت:"اگر دیدیم که فشار های از کدام ناحیه بالای ما وارد میشود واستقلال خود را حفظ کرده نمیتوانیم به جریت درمقابل مردم ایستاد میشویم که از عهده این کارنمیتوانیم برآیم ."

قبلا نهاد های مختلف از عدم مستقل بودن کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی نموده وگفته بودند که این کمیسیون تحت تاثیر حکومت قرار دارد .
XS
SM
MD
LG