لینک های دسترسی

تلویزیون

افغانهای مقیم امارات و برگزاری لویه جرگه


درلویه جرگه ای که بخاطر مشوره دادن برای امضای پیمان استراتیژیک با ایالات متحده امریکا برگزار میشود تعدادی از افغانهای مقیم امارات نیز دعوت شده اند . اکثر این دعوت شده گان از امارات به این باور اند که نیازی به این جرگه نیست و مردم همه اماده برای امضای این پیمان هستند.

XS
SM
MD
LG