لینک های دسترسی

تلویزیون

یک کاندید رد شده ریاست جمهوری دوباره به لست راه یافت


کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز نتیجه بررسی های شانرا درمورد اعتراضات رسیده ازسوی کاندیدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی اعلام نمود . عبدالستارسعادت رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی درنشست خبری گفت: آنها با دقت اعتراضات همه کاندیدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی را بررسی نموده اند وبعدآ تصمیم برای حذف ویا اضافه نمودن نام شان گرفتند .

XS
SM
MD
LG