لینک های دسترسی

تلویزیون

گزارشی از وضعیت مهاجرین افغان در ایران


دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی وضعیت مهاجرین افغان را در ایران نگران کننده توصیف کرده است. این گزارش زیر نام " مهمان ناخوانده" حاکی از آن است که حقوق پناهندگان و مهاجرین افغان در ایران به صورت گسترده نقض می شود و آنان در ایران با آزار و اذیت جدی مواجه استند.

XS
SM
MD
LG