لینک های دسترسی

تلویزیون

آغاز پروازهای شرکت هوایی امارات به کابل


شرکت هوایی امارات نخستین پرواز خود را به کابل سر از تاریخ چهارم دسمبر اغاز مینماید به گفته آگاهان امور اقتصادی اینهم یکی دیگر از سرمایه گذاری های اقتصادی است که در افغانستان در بخش انتقالات صورت میگیرد شرکت هوایی امارات در کنار چندین شرکت دیگر خارجی یکی از بزرگترین شکرت هایست که فعالیت های انتقالاتی خود را در افغانستان آغاز میکند.

XS
SM
MD
LG