لینک های دسترسی

محکمه بین المللی جرایم یا هیگ روی جرایم جنگی افغانستان غور میکند


محکمه بین المللی جرایم جنگی یا هیگ از سال دو هزار و هفت بدین سو روی جرایم جنگی که در افغانستان رخ داده است غور میکند و ممکن خواهان تدویر محکمه یی برای مجرمین این جرایم گردد.

XS
SM
MD
LG