لینک های دسترسی

نظر سنجی:به ناقضین حقوق بشر رای نمی دهیم


گروه مسوول نظر سنجی درمورد کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان AIRC
موسسه تحقیقاتی گلفیم اسوسییت، که مرکز آن در واشنگتن است، به همکاری موسسه تحقیقاتی افغان بنام ای آی آر سی نتایج دور اول یک نظر سنجی را طی کنفرانس مطبوعاتی در کابل اعلام نمودند.

این نظر سنجی به منظور ارزیابی دیدگاه های مردم افغان درمورد انتخابات جمهوری انجام شده است.

قرار نتایج این نظر سنجی ۸۹ ٪ شرکت کننده گان اظهار نموده اند که کاندیدانی که متهم به فساد استند، رای نخواهند داد، و ۷۹ ٪ از مجموع دیگر گفته اند که انها به کاندیدانی که متهم به نقض حقوق بشری استند، رای نخواهند داد.

مردم در نظر سنجی خواهان بهبودی وضع اقتصادی و اجتماعی شده اند
مردم در نظر سنجی خواهان بهبودی وضع اقتصادی و اجتماعی شده اند
نظر سنجی طی شش روز درصحبت با ۲۱۴۸تن صورت گرفته است. شرکت کننده گان به اضافه اظهار نظر درمورد کاندیدان انتخابات افغانستان ، مردم ازرئیس جمهور آینده افغانستان خواستار بهبود وضع اقتصادی، معارف و سایر خدمات اجتماعی شده اند.

در این نظرسنجی همچنان میزان محبوبیت نامزدان ریاست جمهوری در میان رای دهندگان رده بندی شده است. قرار نتایج ارزیابی نظریات مردم، داکتر اشرف غنی احمدزی درمیان سایر کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان، حدود ۲۹ فیصد حمایت شرکت کننده گان این سروی را کسب نموده است.

داکتر عبدالله عبدالله با ۲۵ فیصد کسب حمایت شرکت کننده گان در ردیف دوم بعد از اشرف غنی احمد زی قرار گرفته است. به همین ترتیب عبدالقیوم کرزی هشت فیصد حمایت آرا را بدست آورده و دردریف سوم قرار گرفته است.

دربین موضوعات گنجانیده در نظرسنجی، یک در صد از آنهایی که در این نظرسنجی اشتراک کرده اند گفته اند که نظام سیاسی و حقوقی کشور باید مبتنی بر اصول شریعت اسلامی، تعیین شود.

۷۱ در صد گفته اند که افغانستان باید با ایالات متحده امریکا روابط خوب داشته باشد و ۶۱ در صد هم گفته اند که دولت باید با مخالفین مسلح از طریق گفتگوهای سیاسی، جنگ در کشور را پایان ببخشد.

داکتر پاملا هوندر مسوول این نظرسنجی میگوید با استناد به نتایج این نظر سنجی بیشتر مردم خواهان داشتن روابط با امریکا و مصالحه با طالبان هستند.

در طی دو ماه اخیر این چهارمین نظرسنجی است که در مورد کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان به نشر میرسد. در نظر سنجی های قبلی داکتر عبدالله عبدالله در ردیف نخست قرار گرفته بود.
XS
SM
MD
LG