لینک های دسترسی

Breaking News

فیفا:نگران مداخله کارمندان دولتی در انتخابات است


ارشیف
ارشیف

بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان از مداخله کارمندان دولتی در انتخابات شورا های ولایتی نگران است .

فهیم نعیمی سخنگوی بیناد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان به رادیو آشنای صدای امریکا گفت:باوجودیکه اراده سیاسی درحکومت برای عدم مداخله کارمندان دولتی در انتخابات وجود دارد اما با آن هم مواردی از مداخله کارمندان دولتی درانتخابات دیده شده است .

آقای نعیمی افزودکه در سطوح پایین تر کارمندان دولتی عملا دیده شده اند که آنها از کاندیدانی حمایت نموده اند ویا امکانات دولتی را دراختیار کاندیدان قرارد اده اند .

وی تایید نمود که این مداخله در سطح شورا های ولایتی در ولایات مختلف بیشتر بوده است نسبت به کاندیدان ریاست جمهوری و کسانی هستند در درجات بالاتر وپایین تر حکومت درسطح ولایات که از کاندیدان شوراهای ولایتی حمایت میکنند .

به گفته آقای نعیمی ،نظارت دقیق درمورد کاندیدای شورا های ولایتی به دلیل اینکه تعداد شان زیاد است صورت نمیگیرداما کاندیدان ریاست جمهوری تحت نظر مردم ،رسانه ها وحکومت قرار دارند چون تعداد شان کم است وممکن موارد مداخله کم صورت گیرد.

وی گفت : آماری از مداخله کارمندان دولتی وجود داشته اما تا حال جمع بندی نشده وبعدا در اختیار رسانه ها ،مردم وکمیسیون شکایات انتخاباتی قرار میگیرد .

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نیز از مداخله زورمندان محلی در روند انتخابات نگران است .

نعیم ایوب زاده رییس این بنیاد گفت : در انتخابات های قبلی هم مداخلاتی از سوی حکومت در امور انتخابات وحمایت از کاندیدان صورت گرفته بود واین نگرانی اکنون نیز وجود دارد .

وی افزود:مداخلاتی در ولایات مختلف به نفع یک کاندید صورت میگیرد وباید کمیسیون مستقل انتخابات میکانیزمی را ایجاد نماید تا از مداخله همچو افراد خود داری گردد.

به گفته وی ،در دوره مبارزات انتخاباتی ممکن به نفع کاندیدان از منابع حکومتی استفاده صورت گیرد .

این نهاد ها خواهان اقدامات جدی حکومت برای جلوگیری از مداخله کارمندان دولتی در انتخابات پیشرو شدند .

اراده سیاسی حکومت

سخنگوی بیناد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان تاکید کرد که حکومت باید اراده سیاسی خود را درقبال عدم مداخله کارمندان دولتی در عمل ثابت نماید .

آقای فهیم نعیمی گفت : حکومت به هیچ صورتی به هیچ کارمند دولتی اجازه ندهد تا از کاندیدی حمایت کند ویا به نوعی در انتخابات مداخله نمایند .

ضیاالحق امرخیل رییس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفت که این کمییسیون از رییس جمهور میخواهد بالای فرمانی که صادر نموده است در تطبیق آن نظارت دقیق داشته باشد

وی افزود که رییس جمهور نگذارد که هیچ والی ، زور داری وقوماندانی که درسطح محلات میباشند در انتخابات مداخله نمایند واز امکانات دولتی به نفع ویا ضرر یک کاندید استفاده نمایند .

قبلا رییس جمهور افغانستان طی فرمانی گفته بود که هیچ کارمند دولتی نمیتواند از امکانات دولتی به نفع ویا ضرر کاندیدی استفاده نماید ودر صورت مشاهده همچو موارد با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد .

صفت الله صافی رییس مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت به رادیو آشنای صدای امریکا گفت:نهاد های که چنین ادعای را میکنند که مواردی درمورد مداخله کارمندان دولتی وجود دارد میتوانند با اسناد وشواهد به کمیسیون انتخابات مراجعه نمایند .

وی خاطر نشان ساخت که حکومت افغانستان به هیچ مقام حکومتی ودولتی وسایر کارمندان آن اجازه مداخله در امورانتخابات را نمیدهد وتصمیم سیاسی حکومت دراین مورد روشن است واگر ثبوت وشواهدی در این مورد وجود داشته باشد مورد پیگیری قرار میگیرد.

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز میگوید که تا حال برای آنها شکایاتی درمورد مداخله کارمندان دولتی در امور انتخابات نرسیده است .

نگرانی از مداخله کارمندان دولتی به خصوص درسطح محلات در امور انتخابات درحالی وجود دارد که تا چند روز آینده مطابق تقسیم اوقات انتخاباتی دوره مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری آغاز میگردد .

یازده کاندید ریاست جمهوری به تاریخ 13 دلو مبارزات انتخاباتی شانرا آغاز میکنند و این مبارزات دو ماه ادامه مییابد اما دوره مبارزات انتخاباتی شورای های ولایتی برای یکماه بوده وبه تاریخ 13 حوت آغازمیشود .

شماری از کارشناسان امور سیاسی میگویند که حکومت مانند انتخابات های قبلی نمیتواند که مانع مداخلات کارمندانش در امورانتخابات گردد واگر چنین مواردی به مشاهده هم برسد مانندگذشته خاموشی اختیار خواهد کرد .
XS
SM
MD
LG