لینک های دسترسی

Breaking News

حامد کرزی: فشارهاباعث امضا قرارداد نخواهد شد


حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از امریکا خواست که با وی دوستی کند نه رقابت.

او میگوید امریکا و متحدین غربی اش هیچ گاه از راه رقابت نمی توانند در افغانستان مؤفق شوند و باید صداقت خود را به جانب افغانستان ثابت کند.


رئیس جمهور که امروز در یک نشست خبری در کابل در مورد سرنوشت پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن سخن می زد یک بار دیگر بر موقف قبلی اش تاکید کرد و گفت تا زمانی که امریکا پروسه عملی صلح را آغاز نکند، امنیت تامین نگردد، آماده امضای قرارداد امنیتی با آن کشور نخواهد شد.

کرزی یک بار دیگر تاکید کرد که صلح افغانستان بسته گی به پاکستان و امریکا دارد و گفت اگر امریکا و پاکستان خواسته باشد صلح در افغانستان خواهد آمد.

حامد کرزی گفت :

" از حکومت امریکا و متحدین غربی شان تکراراً میخواهیم که برای امضای قرارداد امنیتی با افغانستان پروسه صلح را آغاز کنند و به ما ثابت کنند که به حیث یک دولت همکار و متحد حکومت پاکستان است که صادقانه در راه آوردن صلح و آغاز پروسه صلح اقدام کرده و کوشش میکنند، همچون سند و همچون ثبوتی تا حال پیش ما نیست که امریکا چنین کوششی را کرده ."

کرزی گفت اگر خارجی ها باشند و یا نی افغانستان به خوبی به پیش خواهد رفت ،اما در صورت پذیرفته شدن پیشنهادات اش از جانب امریکا خواهان امضای قرارداد خواهد بود.

او گفت در بدل قرارداد برای مردم افغانستان امنیت می خواهد که به گفته رئیس جمهور هم در عملیات قوت های خارجی و هم در حملات طالبان قربانی میدهند.

حامد کرزی میگوید در غیر این صورت خارجی ها باید بروند که افغانستان از حالت سردرگمی نجات پیدا کند.

کرزی میگوید برای تضیف روحیه مردم تبلغات قوی جریان دارد تا این قرارداد امضا شود.
رئیس جمهور میگوید وی را با قطع کمک های مالی تهدید میکنند اما او تحت این فشارها به هیچ عنوانی آماده نخواهد شد که قرارداد امنیتی را با واشنگتن امضا کند.
رئیس جمهور که با لحن تند حرف می زد در این مورد افزود.

حامد کرزی گفت :

" با قراداد های که در گذشته کردیم، با عواقبی که از او قراداد ها در گذشته دیدیم، قطعاً افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست، نه فشار، نه تهدید، نه جنگ روانی علیه مردم ما را مجبور به امضای این قرارداد خواهد کرد، می روند بروند خدا حافظ شان."

رئیس جمهور میگوید با فشارهای که امیر عبدالرحمن خان برای امضای معاهده دیورند رو به رو بود وی با عین فشار ها در امضای این قرارداد رو به رو است.

حامد کرزی گفت :

"عبدالرحمن خان با عین حالت رو به رو بود که امروز ما به ان رو هستیم اینجا امروزما با پاکستان و حملات طالبان تهدید میگردیم که اگر قرارداد را ندهی پاکستان میاید طالبان میاید در ان جاه، عبدالرحمن خان با روس تهدید میشد اگر قرارداد ندهی روس میاید. "

رئیس جمهور میگوید چهار سال است که پیشنهاداتی را برای ملک الطوایفی کردن افغانستان دریافت میکند.

" ما میخواهیم مطمئین باشیم که بعد از امضای قرارداد امنیتی افغانستان دچار یک حالت ملک الطوایفی نمی شود، چرا این ترس را ما داریم، چرا ما فکر میکنیم که بعضی ها این طرح را دارند، از تجربه چندین سال ما سرچشمه می گیرد"

کرزی گفت از حد اقل چهار سال به این طرف بخصوص پس از آغاز پروسه صلح متواتر با پیشنهاداتی در این زمینه مواجه می شود که در عمل نتیجه اش ایجاد ملک الطوایفی در کشور و یک حکومت ضعیف در مرکز است.

کرزی در پاسخی سوالی در مورد رهایی زندانیان طالب از محبس بگرام گفت به اساس معلوماتی که او دارد بگرام فابکریکه تولید طالب است و از همین رو او حدود ۶ سال قبل خواستار مسدود شدن آن شد.

حامد کرزی گفت :

" بگرام فابریکه طالب سازی است، بگرام جای است که مردم بی گناه آورده می شوند و علیه خاک خود، دولت خود و وطن خود به آنان نفرت سپرده می شود، حالتی را سر شان می آورند که علیه مملکت خود متنفرشوند، از راه توهین، شکنجه و آزار".

کرزی در پاسخ سوالی در مورد کم شدن کمک های امریکا به افغانستان از نحوه کمک های امریکا انتقاد کرد و گفت بخش بزرگی از کمک ها به قراردادی ها داده می شد و از این طریق دوباره از افغانستان خارج می گردید.

او میگوید این کمک ها در هر سطحی که باشد باید به حکومت افغانستان داده شود.
کرزی همچنان گفت هنوز هم نمی داند که امریکا در افغانستان با کی می جنگد، طرف جنگ کی است و میخواهد بداند که امریکا در این کشور دنبال چه است.

او جنگ بین حکومت و طالبان را نیز مساله داخلی افغانستان خواند و گفت امریکا حق ندارد بخاطر دنبال کردن طالبان در داخله افغان بجنگد.
XS
SM
MD
LG