لینک های دسترسی

تلویزیون

سایره شکیب سادات: موضوع حقوق زنان در بحث های کاندیدان وجود ندارد


وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هرسال تعدادی اززنان "رهبر" را از کشور های درحال انکشاف به امریکا دعوت میکند و برای آنها برنامه های انکشافی رهبری، موفقیت های کاری و تجارب مسلکی رهبری را درنظر میگیرند. اوایل ماه مارچ هفت زن افغان دربرنامه آموزشی توان مند سازی زنان به واشنگتن دی سی سفر نموده اند. درجمع آنها خانم سایره شکیب سادات، یگانه والی ولسوال خانم درولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان، نامزد جایزه شجاعت سال 2014 نیز اشتراک دارد. خانم سادات مدت ٢٨ سال درعرصه حکومت داری، و بخش های اداری درافغانستان بشمول تجربه کاری در وزارت خارجه افغانستان و درپارلمان، با موفقیت در امتحات رقابتی به پست ولسوال دست یافته است. همکارم ژیلا ناصری با وی درمورد زنان و انتخابات صحبت نموده است که باهم مشاهده میکنیم.

XS
SM
MD
LG