لینک های دسترسی

Breaking News

اشتراک گستردۀ مردم در روند رای دهی


رای دهندگان در ولایت بلخ
انتخابات افغانستان با وجود چالش های که در فرا راه آن وجود داشت، صبح امروز رسماً آغاز شد و از همان آوان صبح، باوجود هوای نامساعد و تهدیدات امنیتی با حضور گرم مردم همراه بود.

هر چند روند انتخابات در برخی از ولسوالی های با تاخیر آغاز شد اما شاهدان عینی و مسؤولین کمیسیون انتخاباتی، اشتراک مردم به ویژه زنان را در مقایسه با انتخابات پسین، بیشتر عنوان می کنند.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در همان صبح هنگام به مرکز رای دهی لیسۀ امانی رفته و پس از انداختن رای، از تمام مردم کشورش خواست تا باوجود هرگونه تهدید امینتی و هوای نامساعد، از منازل شان بیرون شده و برای آیندۀ کشور شان رای دهند.

نامزدان ریاست جمهوری نیز، یکی پی دیگری به مرکز مختلف رای دهی در نقاط مختلف شهر کابل رفته و همراه با تیم انتخاباتی شان، رای دادند.

طالبان پیش از برگزاری انتخابات هشدار داده بودند که تلاش می کنند روند انتخابات را مختل سازند.

حملات راکتی و برخی انفجارات در برخی از نقاط رای دهی صورت گرفت اما راکت ها در نزدیکی مراکز رای دهی اصابت نکرد و تلفاتی را نیز در پی نداشت.

مقامات وزارت داخله و کمیسیون انتخابات می گویند که حملات راکتی و برخی انفجارات بر روند رای دهی تاثیر نگذاشته و مردم تا اخیر روز در صف حضور داشتند تا رای خود را در صندوق ها بریزند.

حضور گستردۀ مردم به وِیژه زنان در انتخابات و تدابیر شدید امنیتی، روند رای دهی را در سرتاسر افغانستان پر رنگ ساخته بود.

گزارشات مبنی بر تخطی و تقلب در جریان رای دهی به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده است اما بیشترین مشکل تخنیکی در نقاط مختلف مراکز رای دهی، کمبود و یا هم خلاص شدن برگه های رای دهی بود که باعث گردید تعداد زیاد مردم چندین ساعت در صف منتظر بایستند.

سهمگیری گستردۀ مردم در انتخابات، باز شدن مراکز رای دهی کمی دیرتر از وقت معینه در برخی از نقاط و خرابی هوا باعث گردید کمیسیون مستقل انتخابات، روند رای دهی را تا ساعت پنج عصر تمدید کنند.
XS
SM
MD
LG