لینک های دسترسی

تلویزیون

روز بعد از انتخابات در رسانه های اجتماعی


مهمترین موضوعات در رسانه های اجتماعی خوش بینی مردم از انتخابات ونتایج آن، عکس العمل های بین المللی درمورد برگزاری انتخابات صلح آمیز در افغانستان با وجود تهدیدات امنیتی، بود. با ختم معیاد رای دهی اولین پیام از حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان ازطریق فیس بوک ارگ به نشر رسید که از برگزاری موفقانه انتخابات استقبال نموده است.

XS
SM
MD
LG