لینک های دسترسی

تلویزیون

فیفا: تقلبات و تخلفات مشروعیت انتخابات را تهدید نمیکند


موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان میگوید انتخابات امسال نسبت به انتخابات قبلی، با تقلب کمی همراه بود و تخلفاتِ انجام یافته، مشروعیت انتخابات را تهدید نمی کند. مؤسسۀ انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا در نخستین گزارش خود راجع به انتخابات روز شنبه گفته است که اشتراک مردم وسیع بود و اگر آرا درست و دقیق شمرده شود و درُست جمع آوری گردد، این انتخابات از مشروعیت خوبی برخوردار خواهد بود. نادر نادری و جانداد سپینغر مسئولان فیفا حین نشر گزارش شان گفتند که طالبان در 323 محل به انتخابات تهدید پیش کرده ولی با آنهم جلو انتخابات را نتوانستند سد کنند. آنها از تخلفات در انتخابات نیز یاد کردند و گفتند که وقوع 2600 مورد تخلف را تأیید کرده اند. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه همچنان مدعی است که در 259 محل رأی گیری، کیفیت رنگ خوب نبود و در هفتصد و پنجاه و نه مرکز، کمبود مواد انتخابات پیش آمد.

XS
SM
MD
LG