لینک های دسترسی

Breaking News

اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری


ارشیف
کمیسیون مستقل انتخابات اواخر امروز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را با دو روز تاخیراعلام مینماید.

قرار بود که مطابق تقویم انتخاباتی به تاریخ ۴ ثور نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام گردد اما کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل بررسی دقیق تقلبات وتخطی های که در روز رای دهی صورت گرفته بود آنرا با دو روز تاخیر به تعویق انداخت.

کمیسون مستقل انتخابات در سه دور نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نمود که در هر سه دوردر میان هشت نامزد ریاست جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله در جایگاه اول،داکتراشرف غنی احمدزی در جایگاه دوم وداکتر زلمی رسول در جایگاه سوم قرار داشتند.

انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۱۶ حمل سال جاری برگزار گردید ومردم بیش از انتظار به پای صندوقهای رای رفتند ورای های شانرا به صندوقها ریختند.

قرار معلومات کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر از ۷ میلیون واجدین شرایط رای دهی در انتخابات سال جاری در ولایات مختلف رای داده اند.

این کمیسیون میگوید که آنها به دقت تفتیش وباز شماری ،شماری از صندوقها را که در آن گفته میشود تخطی وتقلب صورت گرفته است،انجام میدهند وکارمندانی انتخاباتی که مرتکب تخطی وتقلب در روز انتخابات شده اند،مجازات خواهد کرد.

با وجودیکه در اعلام نتایج قسمی مردم،ستاد های انتخاباتی،احزاب سیاسی وجامعه مدنی ورسانه ها خوشبین بودند که انتخابات به دور دوم نخواهد رفت اما اکنون کمیسیون مستقل انتخابات نیز میگوید که شک دارد که انتخابات به دور دوم برود اما دقیق دراین مورد چیزی نگفته است.

شماری از کارشناسان ونهاد های انتخاباتی نیز میگویند که اعلام سه دور نتایج قسمی نشاندهنده آن هست که انتخابات به دور دوم میرود.

اگر انتخابات به دور دوم برود کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به قانون درمدت ۱۵ روز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را میان دو نامزد پیشتاز را برگزار خواهد نمود.

اما اگر یک تن از نامزدان در دور اول برنده انتخابات ریاست جمهوری گردد انتقال قدرت مطابق به قانون به تاریخ اول جوزا صورت میگیرد.
XS
SM
MD
LG