لینک های دسترسی

بحران اوکراین و امکان اخلال در طرح خروج ناتو از افغانستان


نگرانی های تحلیلگران از وخامت روابط ناتو با روسیه بر سرموضوع اوکراین است که می تواند منجر به مسدود شدن مسیر انتقال تجهیزات ناتو شود.

XS
SM
MD
LG