لینک های دسترسی

Breaking News

حامد کرزی از ولسوالی ارگو بدخشان بازدید نمود


ارشیف
حامد کرزی در دیدار با خانواده های آسیب دیدهء لغزش زمین در ولسوالی ارگوی بدخشان به انها اطمینان داد که شخصاً روندکمک ها را به آنان از نزدیک پیگیری می کند.

حامد کرزی رئیس جمهور کشور صبح امروز برای دیدار با بازماندگان حادثه بدخشان عازم ولسوالی ارگوی این ولایت گردید.

آقای کرزی،با خانواده های آسیب دیدهء لغزش زمین در قریه آب باریک ولسوالی ارگوی دیدار و اظهار همدردی و غمشریکی نمود و چگونگی وقوع حادثه مذکور و مشکلات آنانرا از زبان خود شان، استماع نمود.

آقای کرزی به بازماندگان این حادثه اطمینان داد که کمک ها و مساعدت های داخلی و خارجی به قدر کافی فراهم شده و به آنان توزیع می شود.

در این سفر رئیس جمهور کشور به خانواده های آسیب دیده اطمینان داده وگفت که شخصاً روند رسیده گی و کمک به آنان را از نزدیک پیگیری می کند.

همچنان رئیس جمهور کرزی به کسانیکه در این حادثه طبیعی بی سرپناه شده اند، خاطر نشان کرد که برای شان منازل رهایشی اعمار می گردد.

دراین سفر آقای کرزی را جمعی از مقامات عالی رتبه کشورهمراهی میکند.

دراثر لغزش زمین در منطقه باریک آب ولسوالی ارگو بدخشان در روز جمعه گذشته نزدیک به ۳۰۰ تن جان باختند که هنوز هم اجساد آنها در زیر آوار ها قرار دارد.

از روز گذشته به اینطرف مردم محل دست به کارشده ودر تلاش بیرون کردن اجساد خانواده ها واقارب شان از زیر آوارها میباشند.

در چند روز گذشته شماری از مقامات عالی رتبه دولتی ،دو تن از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری وشماری از نهاد های مختلف به این ولسوالی رفتند وضمن همدردی با باز ماندگان این حادثه وعده همکاری وکمک را به مردم آن منطقه نمودند.

از مدت پنج روز به این طرف نهاد های مختلف دولتی وغیر دولتی وباشنده های ولایات مختلف برای بازماندگان این حادثه کمکهای نموده اند وروند کمکها به این افراد ادامه دارد.

اما شماری از وکلای پارلمان ومردم به این باور اند که این کمکها باید از یک آدرس مشخص صورت گیرد تا حیف ومیل نگردد وبه مستحقین توزیع گردد.

از سوی دیگر امروز وزارت معارف با پخش خبرنامه یی گفته است که این وزارت به زودی یک باب لیسه عالی،یک باب دارالعلوم ویک باب دارالحفاظ را در منظقه آب باریک اعمار مینماید.

درخبرنامه این وزارت آمده است که در صورت ضرورت وزارت معارف در هماهنگی و همکاری با وزارت احیاو انکشاف دهات آمادۀ اعزام پرسونل در بخش خدمات بشری به آسیب دیده گان منطقه آب باریک می باشد.
.
به اساس این خبرنامه، کمیته با صلاحیت از سوی این وزارت ایجاد گردیده تا از محل سانحه دیدن نموده و خدمات عاجل و اضطراری را در پیوند به ایجاد مکاتب سیار، ارسال وسایل درسی و اعزام معلمین بررسی وانجام دهند.
XS
SM
MD
LG