لینک های دسترسی

Breaking News

مهلت وزیر داخله به پولیس کابل، هشدار است یا دلسوزی؟


تجربۀ من در زمان پتنگ صاحب این است که موتر های شیشه سیاه را گشتاندیم، پتنگ صاحب را استیضاح کرده و برطرف کردند
جنرال ظاهر ظاهر فرمانده پولیس کابل، مدعی است که میزان جرایم در این شهر به حد عادی است - حتی در بیشتر موارد - و در مقایسه به مراکز دیگر کشور ها پایین تر هم است. اما چرا وزیر داخلۀ افغانستان به فرمانده امنیۀ کابل هشدار داده است تا میزان جرایم را در شهر کاهش دهد، ورنه از سمت اش سبکدوش خواهد شد؟

وزیر صاحب داخله یکی از وزرای خوب وزارت داخله بوده، و این که وزیر صاحب بر پولیس کابل 15 روز وقت دادند، در برابر شکایت های نمایندگان، از دزدی ها، چپاولگری، ولگردی و موجودیت موتر های شیشه سیاه، ایشان پریشان شده و از دلسوزی پولیس کابل را 15 روز وقت داده است تا به این مشکل رسیدگی کند.

آقای ظاهر در پاسخ به پرسشی در جریان مصاحبۀ اختصاصی با تلویزیون آشنای صدای امریکا، ضمن ابراز این مطلب گفت که پولیس مجرمین را بازداشت می کند اما محاکم آنان را آزاد میسازد.

تازگی این مسأله در کجاست و این بار بحث هشدار از کجا آغاز شد؟


محمد عمر داوود زی، وزیر داخلۀ افغانستان روز سه شنبه – 16 ثور 1393 – در برابر نمایندگان مجلس سنا گفت که فرماندهی کابل تا دو هفتۀ دیگر مهلت دارد تا به نگرانی ها رسیدگی کرده و میزان جرایم را در کابل کاهش دهد.

در پاسخ به این سوال که آیا مهلت وزارت داخله به فرماندهی کابل معقول است و آیا فرماندهی کابل تا کنون در کار مبارزه با جرایم نا موفق بوده است؟ فرمانده پولیس کابل مدعی شد که هرباری که پولیس کابل در کار توفف دهی موتر های شیشه سیاه، جلوگیری غاصبین از غصب زمین و توقیف دزدان اقدام جدی کرده، یا هم از داخل یعنی در چهارچوب نیروهای امنیتی و یا هم از بیرون فشار وارد شده و وزیر داخله به شورای ملی کشانده شده است.

گزارش ها حاکی است که انتحار کننده ها کم از کم در دو حملۀ اخیر در شهر کابل با کاربرد موتر های شیشه سیاه به محل انفجار انتقال داده شده بودند.

مالک موتر شیشه سیاه کیست؟

آقای ظاهر می گوید موتر های شیشه سیاه از نماینده های مجلس است، از سنا است یا از بچه وزیر است، یا از جنرال صاحب یا از بچه جنرال صاحب است، از کدام غریب و بی چاره خو نیست.

فرمانده پولیس کابل می گوید که وزیر داخلۀ افغانستان مجبور است که بر اساس مصلحت های که مجبور میشه و به خاطری که مسایل ملی ما خراب نشود، و بالایش فشار است تصمیم می گیرد او می افزاید که کسی نیست که واقعیت را گفته و بر این مسأله اشاره کند.

فرمانده پولیس کابل، با جدیت کامل می گوید تجربه اش نشان داده که در زمان ادارۀ مجتبی پتنگ وزیر داخلۀ پیشین افغانستان، با تشدید مبارزه با رفت و آمد موتر های شیشه سیاه و نحوۀ جدی تر مبارزه با غاصبین زمین، آقای پتنگ به حیث وزیر داخله پیشین به شورای ملی استیضاح شده و از سمتش برکنار شد.

فرمانده پولیس کابل ادعا دارد که این بار هم پولیس کابل کارش را به خاطر توقف دهی موتر های شیشه سیاه تشدید خواهد بخشید و در جریان مهلت 15 روزه، میزان جرایم را در کابل نیز کم خواهد ساخت، اما او هراس دارد که همانند وزیر داخلۀ پیشین، آقای عمر داوود زی، وزیر داخلۀ افغانستان نیز ممکن به شورای ملی افغانستان استیضاح شود و نتیجۀ کار برای پولیس خوش آیند نخواهد بود.

مصاحبه کامل را درینجا مشاهده نمایید: ​
مهلت وزیر داخله به پولیس کابل، هشدار است یا دلسوزی؟
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:42 0:00
XS
SM
MD
LG