لینک های دسترسی

تلویزیون

مهلت وزیر داخله به پولیس کابل، هشدار است یا دلسوزی؟


"تجربۀ من در زمان پتنگ صاحب این است که موتر های شیشه سیاه را گشتاندیم، پتنگ صاحب را استیضاح کرده و برطرف کردند" جنرال ظاهر ظاهر فرمانده پولیس کابل، مدعی است که میزان جرایم در این شهر به حد عادی است - حتی در بیشتر موارد - و در مقایسه به مراکز دیگر کشور ها پایین تر هم است. اما چرا وزیر داخلۀ افغانستان به فرمانده امنیۀ کابل هشدار داده است تا میزان جرایم را در شهر کاهش دهد، ورنه از سمت اش سبکدوش خواهد شد؟

XS
SM
MD
LG