لینک های دسترسی

Breaking News

پیروزی تاریخی بهارتیا جنتا در انتخابات هند


نریندرا مودی، صدراعظم آینده هند
شمارش ابتدایی انتخابات هند نشان میدهد که حزب بهارتیا جنتا، بسوی پیروزی در حرکت است و نریندرا مودی، صدراعظم آیندۀ آن کشور خواهد شد.

پیروزی بهارتیا جنتا، در ٣٠ سال گذشته بی سابقه بوده است.

به این گونه حزب کانگرس بر سراقتدار، پس از ١٠ سال قدرت، شکست اش را پزیرفت.

نتایج ابتدایی انتخابات روز جمعه درهند ازسوی شبکه های تلویزیونی به نفع بهاراتیا جاناتا که حزب ملی دموکرایتک بود و سابقه دار ترین رقیب حزب کنگرس است، اعلام شد.

حامیان حزب بهاراتا جاناتا در خیابان های دهلی جدید به خوشحالی، رقص و پای کوبی پرداختند. و به عنوان بزرگترین پیروزی در ٣٠ سال اخیر، شیرینی تقسیم کردند.

نریندر مودی، که صدراعظم آیندۀ هند خواهد بود، در صحفۀ اجتماعی تویترش نوشته است که "هند برنده شد". و روز های خوبی در پیشروست.

مودی که رهبر ایالت غربی گجرات است، سبک مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری را در پیش گرفت و توانست آرا را با شعار رهبریت قوی و حکومتداری شفافتر به دست آرد.

اما بر او انتقاداتی نیز وجود دارد که به آشوب های مذهبی در سال ٢٠٠٢ بین هندو و مسلمانان، زمانی که او وزیر آن ایالت بود، به شکل درست رسیدگی نکرد. از همین رو گمان میرفت که ممکن مسلمانان از او حمایت نکنند.

ضمناً نگرانی های نیز وجود دارد که با به قدرت رسیدن نریندرا مودی، روابط هند با پاکستان رو به وخامت نهد.

اما راجنیتا سنگهـ، رئیس حزب بهاراتیا جاناتا، این پیروزی را آغاز یک عصر جدید خواند. وی گفت که تمام بخش های جامعه از اجندای مثبت این حزب حمایت کرد.

میزان این پیروزی به هند یک حکومت قوی و یک پارلمان با اکثریت یک حزبی را پیشکش میکند که اتکا برحکومات ایتلافی را پایان می بخشد.

من موهن سنگهـ، صدر اعظم فعلی هند نیز پس از روشن شدن نتایج ابتدایی انتخابات، پیروزی حزب بهارتیا جنتا را مبارکباد گفت.

روی شنکر پرساد، رهبر حزب بهاراتیا جاناتا گفته است که اولویت اول ان حزب رشد اقتصادی در کشور است.

او افزود:"من از قبل، خواهشات تغییر را در شخصیت نرندرمودی، دیده ام. اولین کار، اعاده اطمینان مردم در بخش اقتصاد با حکومتداری بهتر است."

این بار دوم است که حزب بهاراتیا جاناتا به قدرت میرسد. در انتخابات سال ٢٠٠۴ این حزب پس از شش سال از قدرت کنار زده شد.

گذشته مختصر نریندرا مودی
نرندرا داموداس مودی، وزیر اعلی ایالت گجرات، یکی از اعضای برجستۀ حزب بهارتیا جنتا است. او از سال ٢٠٠١ به این سو وزیر اعالی جگرات است.

آقای مودی در سال ١٩٥٠ در ساحۀ "وادنگر" ایالت گجرات در یک خانواده متوسط به دنیا آمد. او در زمان کودکی در غرفۀ چای فروشی، پدرش را کمک میکرد. مودی، سپس در سال ١٩٧٨ با حزب بهارتیا جنتا پیوست و پیشرفت های چشمگیری داشت تا زمانی که عضویت کامل این حزب را کسب کرد. و منحیث سکرتر، سکرتر عمومی و در نهایت در دریف اعضای بلند رتبۀ این حزب قرار گرفت.

نرندرا مودی برای عدم رسیدگی به آشوب های مرگبار میان مسلمانان و هندو ها در گجرات، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
XS
SM
MD
LG