لینک های دسترسی

Breaking News

حمایت سلطان زوی از احمدزی و جمیل کرزی از عبدالله


داود سلطان زوی و اشرف غنی احمدزی
محمد داود سلطان زوی از نامزدی اشرف غنی احمدزی و جمیل کرزی رهبر حزب اتحاد ملی افغانستان از نامزدی عبدالله عبدالله حمایت نمودند.

محمد داود سلطان زوی در نشست خبری مشترک با اشرف غنی احمدزی دلیل حمایت اش را از آقای احمدزی بودن برنامه های مشترک شان خواندوگفت"مشابهت در برنامه های ما سبب شد تا ما با هم یکجا شویم."

وی گفت "ما به خاطر منافع شخصی وانحصار قدرت وتداوم یک شرکت انحصاری یکجا نشدیم بلکه به هدف نگهداشتن منافع ولیای افغانستان ورهایی مردم از بدبختی های گذشته یکجا شدیم."

آقای احمدزی، از پیوستن آقای سلطان زوی به تیم اش استقبال نموده و گفت که همه اعضای تیم وی به خاطر منافع ملی ا فغانستان و وحدت ملی این کشور کار میکنند.

حمایت از نامزادی عبدالله عبدالله
در یک رویداد دیگر جمیل کرزی، رهبر حزب اتحاد ملی افغانستان در نشست خبری مشترک با عبدالله عبدالله گفت که بعد از مطالعه دقیق و با در نظرداشت شرایط فعلی این حزب تصمیم گرفت که در دور دوم انتخابات از تیم آقای عبدالله حمایت نماید.

آقای عبدالله، نیز از حمایت حزب اتحاد ملی استقبال نموده و گفت "این تیم به تعهداتی که به مردم نموده،متعهد است."

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری نیز شماری از نامزدان از این دو نامزد پیشتاز حمایت نمودند.

اما تا حال هدایت امین ارسلا وقطب الدین هلال با وجودیکه یک روز به آغاز مبارزات انتخاباتی دو تن از نامزدان ریاست جمهوری باقی مانده است تا به حال سکوت اختیار نموده اند.

قرار است که مبارزات انتخاباتی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی فردا آغاز والی ۲۰ جوزا ادامه یابد .
XS
SM
MD
LG