لینک های دسترسی

Breaking News

جان کری:در رسیدگی به نظامیان خود ناکام استیم


در حالیکه امریکاییان در میموریل دی، یا روز یادبود از کشته شدگان جنگ، از فدارکای سربازان قدردانی به عمل می آورند، افتضاحی آشکار گردید که بیانگر عدم توجه حکومت فدرال در بخش رسیدگی به سربازان سابقه امریکا است.

رئیس جمهور اوباما در پاسخ به انتقادات در مورد گزارش های مرگ های قابل جلوگیری در یک شفاخانۀ که در آن سربازان سابق جنگی معالجه می شوند، گفت مقاماتی را که در این راه سهل انگاری کرده اند مسوول می داند" اگر این اتهامات درست ثابت شود، یک عمل ننگین و غیر قابل تحمل است."

بیست و شش محل بود باش سربازان متقاعد امریکا به شمول یک شفاخانه در ایالت فینیکس اریزونا تحت تفتیش قرار دارد ، جائیکه چهل سرباز سابق که انتظار تداوی را می کشیدند، وفات کردند. گزارش شده که شفاخانه فینکس یک لست سری منتظرین را نگهداشته که ماه ها تاخیر در تداوی را نشان می دهد.

اداره صحی سربازان سابقه امریکا حدود نه ملیون سرباز را در یک هزار و هفتصد محل در سراسر کشور تداوی می کند.

بر علاوه افزایش زخمیان جنگ های عراق و افغانستان ، این اداره اکنون رسیدگی به سربازان سابقه جنگ ویتنام و مریضان مبتلا به تکالیف روانی بعد از جنگ را نیز تحت پوشش قرار داده است.

اما منتقدین می گویند گزارش ها در مورد پنهان کردن اسناد تاخیر در تداوی مریضان بیانگر یک سیستم جنایی است.

لوئیس سیلی ، آمر قضایی امیریکن لیجن می گوید سربازان متقاعد امریکا می خواهند که رئیس جمهور اوباما بصورت فوری ایریک شینسیکی ، وزیر امور نظامیان ایالات متحده را از وظیفه سبکدوش سازد" می دانیم که وزارت امور سربازان سابقه از دیر زمان مشکل سمبولیک داشته است. فکر کردیم شینسیکی شاید آنرا درست سازد اما امید خود را از دست دادیم."

سناتور جان مکین، که خود یک سرباز زخمی متقاعد است، می گوید سربازان متقاعد مستحق برخورد و روش بهتر استند" ما باید ارزش قربانی های را داشته باشیم که آنها برای ما داده اند. اینکه چگونه به آنهای که برای ما قربانی داده اند رسیدگی کنیم مهمترین آزمایش کرکتر ملی ما است. ما در این آزمایش ناکام شده ایم."

در حالیکه تحقیقات جریان دارد، رئیس جمهور اوباما از وزیر امور نظامیان ایالات متحده حمایت می کند" می خواهم هر سرباز متقاعد بداند که تا زمانی که من منحیث رئیس جمهور اجرای وظیفه می کنم تمام خدماتی را برایتان مهیا می سازیم که شما مستحق آن استید."

در میموریل دی ، امریکائیان از سربازانی یاد بود به عمل می آورند که برای کشور شان جان باختند. ولی امسال آنها همچنان در مورد رسیدگی به سربازانی صحبت می کنند که جنگیدند و نجات یافتند.
XS
SM
MD
LG