لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز بررسی روند علنی شکایات شورا های ولایتی


اجلاس علنی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی روند رسیدگی علنی به شکایات رسیده درمورد شورا های ولایتی را امروز رسماٌ آغاز نمود وبرای مدت یک هفته ادامه مییابد.

این کمیسیون بیشتر از ۳۰۰۰ شکایات رسیده در مورد انتخابات شورا های ولایتی ونتایج ابتدایی شورا های ولایتی را در حضور ناظرین ومشاهدین نامزدان شاکی ونامزدان که علیه شان شکایت وجود دارد به صورت علنی بررسی مینماید.

قرار معلومات این کمیسیون، از جمله ۳۰۰۰ شکایت بیش از ۱۶۰۰ شکایت از سرتاسر افغانستان در مورد نتایج ابتدایی انتخابات و بیش از ۱۲۰۰ مورد شکایت از روز انتخابات باقی مانده است که باید کمیسیون به همه آن رسیدگی کند.

نادر محسنی،سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در این نشست علنی گفت که این شکایات به صورت زون وار در جلسات علنی در مدت یک هفته بررسی میگردد .

آقای محسنی از نامزدان خواست تا با ارایه شواهد واسناد موثق از حق خود دفاع نمایند.

وی گفت که به اساس تصمیم کمیسیون در ختم هر جلسه علنی آن محلات ومراکز که نیاز به باز شماری مجدد داشته باشند از سوی کمیسیون مشخص وبه دفاتر ولایتی وظیفه داده میشود که بازشماری مجدد گردد.

این کمیسیون روز شنبه شکایات رسیده از زون شمالغرب را که شامل ولایات سرپل، فاریاب، جوزجان، بلخ و سمنگان میشود، مورد بررسی قرار داد.

اما درختم جلسه علنی روز شنبه رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که یک تعداد از محلات ومراکز باز شماری مجدد میشود اما مشخص نشد که چه تعداد از محلات ومراکز باز شماری مجدد میگردد.

قرار است روز یکشنبه این کمیسیون شکایات رسیده از زون شمالشرق را مورد بررسی قرار دهد.

سخنگوی این کمیسیون میگوید که به دلیل حجم شکایات این کمیسیون نمیتواند که مطابق به تقسیم اوقات انتخاباتی نتیجه بررسی های شانرا به وقت معین آن به کمیسیون مستقل انتخاباتی بفرستد.

وی افزود که نتیجه بررسی های شان با پنج روز تاخیربه تاریخ ۲۲جوزا به کمیسیون مستقل انتخابات برای اعلام نتیجه نهایی شورا های ولایتی میفرستند.

برای انتخابات شورا های ولایتی بیشتر از ٣٠٠٠ تن خود را کاندید نموده بودند اما درلست نهایی بیشتر از ٢٧٠٠ تن راه یافتند که ٣٠٨ تن آنها را زنان تشکیل میداد اما نام های شماری از آنها به دلیل نواقص وتخطی در اسناد تحصیلی وسنی از لست نهایی نیز حذف گردید.

اما خانم ریدا عظیمی، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی قبلا به رادیو آشنای صدای امریکا گفته بود که لست ٢٥٩١ تن از نامزدان شورا های ولایتی را که به تعداد ٣٦١ مرد و ٩٧ زن شامل این لست میباشد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات همراه با مواردی که باید از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی دوباره بررسی شود، دریافت نموده اند.

از جمله ۲۵۶۱ تن از نامزدان شورا های ولایتی به تعداد ۴۵۸تن آنها به کرسی های شورا های ولایتی راه مییابند.
XS
SM
MD
LG