لینک های دسترسی

رادفر: رسانه ها در صورت تخطی، جواز خود را از دست میدهند


حشمت الله رادفر، معاون کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید که این بار اگر رسانه یی از سکوت قبل از انتخابات یا قوانین نشراتی مربوط تخطی کند، جریمه شده و احتمالا جواز نشرات خود را از دست خواهد داد.

XS
SM
MD
LG