لینک های دسترسی

Breaking News

روند دور دوم انتخابات پس از گذشت پنج ساعت


زنان افغان حین رای دهی
پروسه رای دهی درسرتاسر کشور با حضور گسترده مردم به خصوص زنان ادامه دارد وتا حال کدام رویدای جدی که باعث مختل شدن این پروسه گرددرخ نداده است.

گزارشگران صدای امریکا از ولایتهای مختلف میگویند که مراکز رای دهی در ولایات به ساعت معینه آن باز گردیده است.

اما در تازه ترین مورد خبرنگارصدای امریکا از ولایت ننگرهار گزارش میدهد که حوالی ساعت ١ ده و سه دقیقه روز برخورد میان هواداران یکی از نامزدان وطرفدار یک وکیل پارلمان به نام عبدالغفار صورت گرفت که درنتیجه آن دو تن ازرای دهندگان زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند.

وی میگوید که این رای دهندگان با سردادن شعار به طرفداری از یک از نامزدان به طرف دو مرکز رای دهی در داخل شهر میآمدند که برخورد فزیکی ولفظی میان آنها صورت گرفت.

اما پاسوال فضل احمد شیرزاد در مصاحبه با صدای امریکا مجروح شدن رای دهندگان را رد نمود وگفت که برخورد وجنجال میان طرفداران دو نامزد صورت گرفته بود که با مداخله پولیس خاتمه یافت.

اما منسوبین صحت عامه گفته اند که سه تن زخمی شده اند.

خبرنگار صدای امریکا لغمان میگوید که در این ولایت ١١ مرکز رای دهی به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود میباشد اما پاسوال داود امین قوماندان امنیه لغمان به صدای امریکا گفت که این مراکز رای دهی که در ولسوالی های مختلف میباشد،قبلا هم مسدود بودند ودر حال حاضر 84 مرکز رای دهی در این ولایت باز میباشد.

گزارشگر صدای امریکا از کندز گزارش میدهد که دراین ولایت در نزدیکی مرکز شهر در یک محل رای دهی ماین جاگزاری شده بود اما قبل از انفجار ماین مواد این محل رای دهی به محل دیگری انتقال داده شده است.

ورئیس ساحوی کمیسیون انتخابات در کندز به صدای امریکا گفته است که به مواد رای دهی آسیبی نرسیده است وماین ها بعد از اینکه این محل تخلیه شده بود،انفجار نموده است.
خبرنگار صدای امریکا میگوید که دراین ولایت به گفته مسوولین 14 محل رای دهی تحت تهدید است ومسدود میباشد.

هم چنان به اساس گزارش خبرنگار ما در ولایت بغلان در نزدیک یک محل رای دهی انفجار رخ داده است اما تا حال مسوولین امنیتی این ولایت آنرا تایید نکرده اند.

عطا محمد نور والی بلخ میگوید که دراین ولایت سه مرکز رای دهی به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود است اما عزت الله آرمان مسوول دفتر انتخابات بلخ مسدود بودن ٥ مرکز رای دهی را تایید میکند ودر مجموع دراین ولایت ٣١٩ مرکزباز میابشد.

وی میگوید که در ولسوالی چمتال یک مرکز رای دهی را که مخالفین ماین فرش کرده بودند،مسدود میباشد.

آقای آرمان گفت که یک کارمند انتخاباتی در ولسوالی دهدادی به دلیل تقلب دراین پروسه بازداشت شده است.

خبرنگار ما از هرات میگوید که در ولایات زون غرب کشور همه مراکز رای دهی باز میباشد اما دو مرکز در ولسوالی شیندند وادرسکن به دلیل تهدیدات امنیتی تا حال باز نشده است.

وی میگوید که در برخی از محلات در هرات اوراق رای دهی تمام شده است اما مسوولین تا حال آنرا تایید نکرده اند.

اما در ولسوالی های پنجوایی،ارغنداب ومیوند کندهار مردم با گرفتن گردهمایی ها ودهل زدنها مردم را به رایدهی تشویق مینمایند.

خبرنگار ما میگوید که حضور زنان دراین ولایت گسترده نسبت به دور قبلی است .در ولایات هلمند،ارزگان وزابل هم کدام رویدای رخ نداده ومردم به مراکز رایدهی برای استعمال رای شان مراجعه مینمایند.
XS
SM
MD
LG