لینک های دسترسی

تصاویر منسوبین امنیتی افغانستان در جریان روز رای دهی انتخابات

تصاویر منسوبین امنیتی افغانستان در جریان روز رای دهی انتخابات
Show more

منسوبین پولیس کابل مصروف تامین امنیت شهر کابل
۱

منسوبین پولیس کابل مصروف تامین امنیت شهر کابل

نیروهای امنیتی کابل در جریان تامین امنیت انتخابات
۲

نیروهای امنیتی کابل در جریان تامین امنیت انتخابات

فعالیت نیروهای امنیتی افغانستان در جریان انتخابات
۳

فعالیت نیروهای امنیتی افغانستان در جریان انتخابات

یک سرباز افغان در حال تلاشی مردم برای تامین بهتر امنیت
۴

یک سرباز افغان در حال تلاشی مردم برای تامین بهتر امنیت

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG