لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن سه کارمند ساحوی انتخابات در سمنگان


صدیق عزیزی،سخنگوی والی سمنگان به صدای امریکا گفت که موتر این افراد شب گذشته حین عبور از منطقه حسین خیل مرکز سمنگان با ماین کنار جاده برخورد نمود که دراثر انفجار ماین ۱۱ تن از سرنشینان این موتر کشته شدند.

به گفته وی، 6 خانم ،4 مرد ویک طفل در جمع کشته شده گان میباشند که سه تن از این خانمها کارمند کمیسیون ساحوی انتخابات و دو ناظر عبدالله عبدالله نیز درجمع کشته شده گان است.

وی افزود که قبل از موتر فرنکوچ موتر پولیس وموتر مملو از مواد رای دهی از این مسیرعبور کرد که ماین بعد از گذشت این دو موتر انفجار نمود وبه مواد انتخاباتی آسیبی نرسیده است وآنها میخواستند که این مواد را به دفتر ساحوی انتخابات انتقال بدهند.

آقای عزیزی،گفت که تحقیقات دراین مورد جریان دارد اما تا حال کسی در ارتباط به این حادثه بازداشت نشده است.

نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات این حادثه را تایید نموده وگفت که سه کارمند آنها در نتیجه انفجارماین در سمنگان کشته شده است.

وی افزود که روز گذشته یک کارمند انتخاباتی زن در هرات با انفجار ماین ویک کارمند دیگر آنها در ارزگان با انفجار ماین کشته شدند

به گفته آقای نور،ده ها کارمند آنها روز گذشته در رویداد های مختلف درولایات مختلف زخمی شده اند.

روز گذشته وزارت داخله گفت که درنتیجه رویداد های مختلف در ولایات 20 غیر نظامی کشته شده اند.
XS
SM
MD
LG