لینک های دسترسی

Breaking News

تیفا خواهان بررسی موضع گیری عبدالله شد


جلسه تیفا
جلسه تیفا
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا از کمیسیونهای انتخاباتی خواست تا سکوت نکنند و راه حل را برای مواردی که عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان ریاست جمهوری خواهان پاسخ آن شده است جستجو کند.

عبدالله عبدالله روز چارشنبه روابط خود را با کمیسیونهای انتخاباتی به دلیل عدم پاسخ بعضی از موارد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به حالت تعلیق درآورد وخواهان توقف روند شمارش آرا شد.

نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد فیفا در نشست خبری که درمورد گزارش این نهاد از روز انتخابات صحبت میکرد، گفت مشکلاتی که صورت گرفته و موضع گیری عبدالله عبدالله از سوی مرجع مربوطه بررسی گردد و خاموش بودن مسوولین خودش یک مشکل بزرگ است.

به گفته وی،با توجه به شکایت یکی از نامزدان مبنی به عدم رعایت اصل بیطرفی از سوی کمیسیونها، تیفا از تمام نهاد های ملی وبین المللی به خصوص رئیس جمهور افغانستان میخواهد تا در راستای رفع این نگرانها اقدامات موثر را انجام دهد .

وی افزود که نادیده گرفتن نقش یکی از این نامزدان به مراحل بعدی انتخابات ورسیدن به نتیجه انتخابات ،یکی از ضعف های بزرگ به نتیجه انتخابات است.

آقای ایوب زاده گفت:مرجع مشخص است وراه حل آن مشخص است ومشکلات شناسیایی شده واینکه مسوولین خاموش است واین برای من خودش یک سوال بزرگ است وهر دقیقه که میگذرد،نتیجه انتخابات با همچو یک وضعیت به چالش مواجه میشود واگر ادامه پیدا مینماید به بن بست مواجه میشود واگر نتیجه اعلام شود ودران وقت نتیجه قابل قبول نباشد ،مارا به بحران انتخاباتی میکشاند." .

به گفته رئیس تیفا،دو نامزد نقش کلیدی را بازی میکنند وکمیسیون مستقل انتخابات به حیث یک نهاد مدیریت کنند ه مکلف است که رضایت نامزدان را فراهم سازد.

اما احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که دراین مورد کمیسیون مکلفیت دارد که با آقای عبدالله بنشیند ونگرانی وتشویش های شانرا حل نماید وگفت"هروقت که آقای عبدالله بخواهد میتوانیم که بنشینیم وقناعت شانرا فراهم بسازیم."

مشارکت کمتر مردم در دور دوم

نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد تیفا میگوید که به اساس گزارشهای ناظرین آنها از ۳۴ ولایت مشارکت مردم در دور دوم انتخابات نسبت به دور اول کمتر بوده است.

وی آماری را که کمیسیون مستقل انتخابات در مورد مشارکت مردم ارایه کرده بود،رد نمود وافزود که به اساس گزارش تیفا، در حدود شش میلیون تن در دور دوم انتخابات اشتراک نموده اندوتیفا این آمار را به اساس اوراق نتایج از محلات بدست آورده است.

وی گفت" تاجاییکه ما ارزیابی کردیم مشکلات در روز رای دهی در این دور نسبت به دور اول بیشتر بوده است."

وی تایید کرد که تقلب دراین دور مانند دور اول صورت گرفته اما گفت که میزان تقلب در ولایات مختلف فرق میکند ودر دور اول درتعدادی از ولایات میزان تقلب کم بود اما دراین دور میزان تقلب درهمان ولایات بیشتر بوده است.

به گفته آقای ایوب زاده: کارمندان موقت کمیسیون ،نماینده های نامزدان ،مسوولین پایین رتبه امنیتی در سطح ولایات وولسوالیها به نفع نامزدان مشخص کار کرده اند و تقلب نموده اند.

اما به اساس این گزارش موارد عمده تقلب وتخطی در برخی از ولایات بیشتر توسط کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته است.

در روز انتخابات در حدود ۹هزار ناظر فیفا در ۳۴ ولایت از محلات رای دهی نظارت نموده اند.
پرشدن غیر قانونی صندوق ها،رای دادن افراد زیر سن، رای دهی بدون استفاده از رنگ انگشت، رای دادن چند بار ،کمپاین به نفع یک نامزد مشخص از سوی کارمندان کمیسیون،افراد مسلح غیر مسوول وناظرین و کمبود اوراق رای دهی از جمله مواردی بوده است که ناظرین فیفا از روز انتخابات از بیشتر ولایات گزارش داده ا ند.
XS
SM
MD
LG