لینک های دسترسی

Breaking News

خاتمه یافتن رسیدگی به شکایات ولایتی تا دور روز آینده


ارشیف
نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در نشست خبری گفت که در اکثر ولایات رسیدگی به شکایات رو به اتمام است و به ساعت ۱۲ شب روز چهار شنبه رسیدگی به شکایات در تمام ولایات خاتمه مییابد.

آقای محسنی،گفت که در برخی ولایات دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات با این کمیسیون در قسمت رسیدگی به شکایات کمک نکرده اند اما در شماری دیگری از ولایات همکاری نموده اند.

سخنگوی این کمیسیون از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا آنها مطابق به قانون با این کمیسیون همکاری نمایند تا رسیدگی به شکایات تا دو روز دیگر تکمیل گردد.

اما نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در هرولایتی که کمیسیون شکایات انتخابات خواهان همکاری شده دفاترساحوی این کمیسیون همکاری نموده است.

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که بعد از ختم شکایات مدت ۷۲ ساعت به نامزدان وقت داده میشود تا استیناف طلبی نمایند و رسیدگی به این شکایات آنها در کابل به صورت علنی صورت میگیرد.

مطابق به قانون دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات، بعد از ختم اخذ شکایات، باید به مدت ده روز به شکایات رسیدگی نمایند.

به گفته آقای محسنی، در مجموع به تعداد ۲۵۵۸ شکایت در مورد انتخابات دور دوم ریاست جمهوری درج گردیده که بیشتر آن در مورد کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات میباشد.

از سوی دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی از نظارت سازمان ملل متحد از عمل کرد های این کمیسیون استقبال مینماید.

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که درهای این کمیسیون به روی همه ناظرین به خصوص ناظرین خاص ملل متحد باز است.

وی افزود که کمیسیون هیچ موردی را کتمان نکرده است وهمه عملکرد های آن شفاف وعلنی بوده است ودر مورد هرفیصله خود پاسخگو است.

آقای محسنی هم چنان انتقاد آقای عبدالله بالای این کمیسیون و قطع رابط با آنرا پیش از وقت دانست.

وی گفت که تا حال این کمیسیون در مورد شکایات دور دوم انتخابات فیصله یی نداشته که یک نامزد با این کمیسون قطع رابطه نماید.
اعلام نتایج قسمی قطعی نشده است

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تا هنوز تصمیم قطعی در مورد نتایج قسمی گرفته نشده است.

وی افزود که اعضای این کمیسیون روی این مورد کار مینماید که نتایج قسمی را اعلام کنند یا تنها به اعلام نتایج ابتدایی اکتفا کنند و دراین مورد کمیسیون تصمیم گیرنده است.

آقای نور گفت که تا حال ۸۵ فیصد آرا در مرکز جمع آوری کمیسیون داخل سیستم شده است.

وی افزود که از جمع ۲۳۲۴۴ محل رای دهی در حدود ۱۹۷۶۸محل داخل بانک اطلاعاتی این کمیسیون شده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، تمام مواد انتخاباتی در ۳۳ ولایت از ولسوالیها به دفاتر ولایتی رسیده و مواد انتخاباتی ولایت پکتیکا نیز تا اخیر امروز به کمک نهادهای امنیتی از ولسوالیها به دفتر ولایتی پکتیکا انتقال داده میشود.
XS
SM
MD
LG