لینک های دسترسی

Breaking News

بررسی نوار صوتی در مورد امرخیل توسط کمیسیون شکایات


نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی

نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که این کمیسیون مطابق به احکام قانون اگر در مورد تقلب و تخطی انتخاباتی اطلاعی حاصل مینماید در آن مورد بررسی خود را آغاز میکند.

او گفت که این کمیسیون بنابر صلاحیت قانونی اش و همچنان بنابر تقاضای عامه کار روی نوار صوتی که از سوی تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله نشر شده بود را امروز آغاز کرد.

وی از تیم آقای عبدالله خواست تا یک کاپی این نوار صوتی را در اختیار این کمیسییون قرار بدهد.

به گفته آقای محسنی، برای تحقیقات این مورد باید قبلا، منبع اسناد و همچنان منبعی که اسناد را ثبت کرده مجوز قانونی داشته و نظر اهل خبره هم در مورد گرفته میشود که صدا از فردی که اتهام بالای وی شده است، میباشد یانه؟.

همچنان وی گفت که در این قسمت از یونوما خواهان همکاری میشوند، زیرا تیم عبدالله عبدالله هم به آن نهاد اعتماد دارد و خواهان نظارت آنها شده است.

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که بعد از دریاقت این موارد، درجلسات علنی به بررسی این مورد می پردازند.

به گفته آقای محسنی، موارد انتخاباتی این قضیه توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی میگردد و موارد غیر انتخاباتی آن به مراجع مربوطه سپرده میشود.

تیم آقای عبدالله حدود ده روز قبل نوار صوتی را نشر نمود که به ادعای آن تیم درآن نوار صوتی ضیاالحق امرخیل رئیس قبلی دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات با یک مسوول انتخاباتی و دو تن از اعضای یک تیم انتخاباتی صحبت میکرد.

یعد ازنشر این نوار رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات از وظیفه اش کنار رفت هر چند او دلیل استعفایش را منافع ملی افغانستان خواند نه نشر این نوار صوتی.

از سوی دیگر زمان بررسی شکایات در دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخابابی ساعت ۱۲ شب چهارشنه هفته گذشته خاتمه یافت وزمان استیناف خواهی از سوی تیم های نامزدان آغاز گردید.

آقای محسنی گفت که در مجموع دفاتر ولایتی به ۲۵۵۸مورد شکایت رسیدگی نمودند.

آقای محسنی افزود که ۴۳ مورد شکایت توصیه ،۹ موردهشدار، ۲۷ مورد جریمه، و ،۵۹ قضیه ابطال آرا، راجع شدن دو شکایت به ارگانهای عدلی و قضایی،۶ مورد شکایت تصمیم به برکناری کارمندان کمیسیون انتخابات، و ۲۱۶۰ مورد صادر کردن تصمیم به قرار عدم سمع از سوی دفاتر ولایتی صورت گرفته است.

او افزود که رسیدگی ۱۱۲مورد شکایت به دلایل مختلف از جمله تهدیدات امنیتی به مرکز محول شده است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تا حال ۸۶ مورد استیناف طلبی از سوی نامزدان صورت گرفته است .

دستور ابطال آرا در نتیجه ۵۹ مورد شکایت

نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات میگوید که به اساس بررسی های دفاتر ولایتی در نتیجه بررسی ۵۹ مورد شکایت دستور ابطال آرا داده شده است که هر کدام شکایت ها تعدادی از مراکز را شامل میشود.

وی افزود که این شکایات از ولایتهای مختلف چون هرات، بادغیس، هلمند، سرپل، نورستان، و چند ولایت دیگر میباشد.

اما وی مشخص نکرد که این ۵۹ مورد شکایت شامل چه تعداد محلات میشود که آرای آن ابطال میگردد.

به گفته آقای محسنی، آنها این موارد رابه کمیسیون انتخابات میسپارند وآنها بعد از بررسی خواهند دید که شامل چه تعداد از محلات ودرمجموع چه تعداد آرا میشود.

اما سخنگوی این کمیسیون تاکید کرد که تصامیم دفاتر ولایتی قطعی نیست تا وقتیکه کمیسیون بررسی های استیناف طلبی را تمام نکند.

قبول نکردن تصامیم ولایتی توسط تیم عبدالله عبدالله

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که پنجشنبه هفته گذشته تیم عبدالله عبدالله با ارسال نامه یی گفته است که فیصله های دفاتر ولایتی به دلیل عدم حضور ناظرین آنها به آن تیم مورد قبول نمیباشد.

وی افزود که کمیسیون شکایات انتخاباتی این نامه را منحیث استیناف طلبی از سوی تیمآقای عبدالله میداند که آن تیم نسبت به همه یی فیصله های ولایتی خواهان استیناف طلبی شده است.

وی تاکید کرد که بررسی های این کمیسیون مطابق به زمان معییه آن صورت میگیرد اما اگر به مواردی به بررسی بیشتر نیاز باشد این کمیسیون هیچگاه عدالت انتخاباتی وتامین شفافیت را فدای زمان نخواهدکرد.

XS
SM
MD
LG