لینک های دسترسی

Breaking News

ارسلایی:کمیسیون انتخابات خواستهای ما را رد کرده است


بریالی ارسلایی، رئیس ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله

بریالی ارسلایی، رئیس ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله در نشست خبری گفت که این تیم خواستهای شانرا طی نامه یی در ۱۳ ماده به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده بودند.

او گفت "به دلیل اینکه خواستهای ما از سوی کمیسیون انتخابات رد گردیده است بعد از امروز تمام فیصله ها وعملکرد های کمیسیونهای انتخاباتی به ما مشروعیت ندارد وآنرا رد میکنیم."

آقای ارسلایی افزود که هر نوع عواقب بعدی آن به عهده کمیسیون مستقل انتخابات ورئیس جمهور افغانستان است.

او گفت که رد کردن خواستهای تیم اصلاحات وهمگرایی نشاندهنده دست داشتن کمیسیونها درتقلب های انتخاباتی است.

به گفته آقای ارسلایی، دراین مدت تیم اصلاحات وهمگرایی اسنادی را نشر نمود که نشاندهنده میسر ساختن زمینه تقلب از سوی مسوولین حکومتی وکمیسیون انتخابات است.

تیم انتخاباتی آقای عبدالله هفته گذشته فهرست از خواستهای شانرا طی نامه یی به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد.

اما نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته گفت که هر سه خواست آقای عبدالله برآورده شده است و این کمیسیون طی نامه یی به خواستهای تیم وی پاسخ داده است و دیگر بهانه یی برای نپیوستن این تیم به روند انتخابات وجود ندارد.

استعفای رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات، وضاحت در مورد اشتراک بیشتر از ۷ میلیون اشتراک کننده ووضاحت درمورد رای بیشتر در چند ولایت نسبت به تعداد نفوس وواجدین شرایط رای دهی وانتخابات دوباره در بعضی از ولایات از مواردی بود که تیم آقای عبدالله خواهان پاسخ روشن از کمیسیون انتخابات شده بود.

آقای ارسلایی گفت که یکی از خواستهای این تیم انتخابات دوباره در بعضی از ولایاتی بود که تقلب گسترده صورت گرفته است اما در نامه یی که به این تیم فرستاده شده در آن ذکر گردیده است که به اساس قانون انتخابات،کمیسیون نمیتواند که انتخابات مجدد را برگزار کند.

وی افزود که به اساس قانون انتخابات این از صلاحیت های کمیسیون است که در صورت ضرورت انتخابات را برگزار نماید.

کمیسیون مستقل انتخابات قبلا هم گفته بود که این کمیسیون نمیتواند که به اساس خواستهای یک نامزد روند انتخابات را متوقف نماید.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون به کارش ادامه میدهد ومطابق به تقویم انتخاباتی نتایج ابتدایی ونهایی را در زمان معین آن نشر مینماید.

XS
SM
MD
LG