لینک های دسترسی

Breaking News

اعلام تخلفات رسانه ها در دور دوم انتخابات در هفته آینده


حشمت رادفر ، معاون کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات به صدای امریکا گفت که نشرات جانبدارانه، نقض دوره سکوت ونشرات تخریبی وتحریک آمیز باعث جریمه برخی از رسانه ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهری شده است.

اما معاون کمیسیون رسانه های انتخابات گفت که نقض دوره سکوت از سوی برخی رسانه ها در این دور نسبت به دور اول کمتر بوده است.

به گفته آقای رادفر، دراین دور ١٢ الی ١٦ رسانه تصویری، صوتی، چاپی و الکترونیکی جریمه نقدی از ٥ الی یکصد هزار افغانی خواهند شد.

وی افزود که این کمیسیون در دور اول یک تعداد از رسانه های تصویری را به شمول یک رسانه صوتی جریمه نموده بود اما در این مرحله تعداد رسانه های تصویری که مورد جریمه قرار گرفته اند کمتر نسبت به رسانه های صوتی، چاپی و الکترونیک میباشند.

به گفته آقای رادفر، در این دور یک تعداد از رسانه های تصویری، شنیداری،چاپی و دو آژانس جریمه خواهند شد.

او گفت که در دور اول دو رسانه تصویری، تلویزیون افغان و تلویزیون مهر در بلخ جریمه نقدی شده بودند و به دلیل دوام تخلفات در دور دوم وعدم پرداخت جریمه به نهاد های عدلی وقضایی معرفی شده اند.

به گفته آقای رادفر، یکی از دلایلی که دراین مرحله بررسی ها زمانگیر شد که بررسی ها دراین مرحله شامل رسانه های مرکز وولایات میشد واین کمیسیون درانتقال مواد وسی دی ها ودر ارتباط به مستند سازی موارد تخلفات درولایات به کمبود زمان روبرو گردید.

او گفت که دراین مرحله دو تلویزیون ویک تعداد از رسانه های چاپی وشنیداری که نشرات شان غیر جانبدارانه بوده مورد تقدیر نیز قرار خواهند گرفت.

به گلفته آقای رادفر، یک تعداد از رسانه های که در دور اول تخلف کرده بودند اما در دور دوم نشرات غیر جانبدارانه داشتند نیز شامل رسانه های است که تقدیر میگردند.

XS
SM
MD
LG