لینک های دسترسی

Breaking News

شایعه پردازی در رسانه اجتماعی


رسانه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی با نشر اخبار مهم روز و موضوعات مرتبط افغانستان و جهان به یک منبع دریافت معلومات آنی برای اکثر افغانها مبدل شده است.

اما به اساس گزارش ها اخیرآ در افغانستان در جریان انتخابات ریاست جمهوری از این رسانه ها بنا بر گفته برخی از کارشناسان استفاده مطلوب صورت نه گرفته و برخی از هواداران کاندید ها تا حدودی آنرا به میدان مبارزات زبانی و قومی مبدل ساخته است

تعدادی افغانهای خبرنگار و محقیقین نیز با استفاده از رسانه اجتماعی در تویتر با نشر اخبار تایید ناشده شایعه پردازی می کنند. درهمین رابطه روزنامه های معتبر همچون واشنگتن پست، نیویارک تایمز و تیلگراف در مقاله های تحلیلی نقش رسانه های اجتماعی بعنوان پدیده جدید درافغانستان را مورد بحث قرار داده و از تاثیر منفی نشر اخبار نادرست و شایعات و تشویق به ستیزه جویی هشدار داده اند.

یک سروی جدید مرکز پیو بحث استفاده نادرست و منفی از رسانه های اجتماعی را تایید میکند. قرار این گزارش جنبه های منفی و مثبت رسانه های اجتماعی مورد تحقیق قرار گرفته است، و نتایج حاکی بر آنست که بیشتر طرز فکر منفی درین رسانه ها افزایش یافته است.

درین میان نقش خبرنگاران افغان در رسانه های اجتماعی مهم و حیاتی است. با نشر اخبار تقلب و مشکلات دور دوم انتخابات از طرف نهادی های مربوطه همچون کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و ناظرین انتخابات، تعدادی از خبرنگاران و متفکران در رسانه های اجتماعی ازین ابزار برای تبلیغات منفی همچون حمایت یکی از کاندیدان و بدگویی کاندید دیگری استفاده نموده اند.

شخصیت های سیاسی در افغانستان در استفاده از رسانه های اجتماعی برای رسانیدن پیام و اهداف شان پیشقدم بوده اند. اما با توجه به اینکه رسانه های اجتماعی پدیده نو نیست و از پنج سال بدینسو بیشتر دسترسی به آن چشمگیر شده است، اما در افغانستان پدیده نو و جالب پنداشته میشود.

فرهاد دریا، هنرمند سرشناس افغانستان درموردشبکه های اجتماعی گفت این ابزار قوی برای ایجاد اتحاد میان افغانها است و آنرا باید بطور درست و منصفانه باید استفاده نمود.

محتوا و دسترسی به رسانه های اجتماعی

در رسانه های اجتماعی نه تنها به موضوعات سیاسی و خبری پرداخته میشود بلکه اعضای شبکه های اجتماعی به موضوعات انسانی و مربوط زنده گی روزمره همچون حلول ماه مبارک رمضان نیز پرداخته اند.

قرار گزارشی از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان دومیلیون و چارصد هزاراز نفوس افغانستان به انترنت دسترسی دارند. در رسانه های اجتماعی حضور افغانهای متفکر، خبرنگاران، سیاستمداران و جوامع مدنی چشمگیر است

در سطح جهان قرار سروی مرکز پیو حدود هفتاد ویک فیصد جمعیت جهان به فیس بوک که درراس رسانه های اجتماعی قرار دارد، دسترسی دارند. در حالیکه رسانه اجتماعی برای رسانیدن پیام های سیاسی، بازاریابی، اخبارجهان و نزدیک شدن باشنده گان کره زمین مورد استفاده همه جانبه قرار میگیرد.

قرار آمار مرکز تحقیقاتی پیو حدود هفتاد سه فیصد مردان و ٦٩ فیصد زنان در سراسر جهان به رسانه های اجتماعی دسترسی دارند و روزانه معلومات زیادی را با همدیگر دردنیای مجازی انترنت شریک میسازند..

قرار آخرین سروی که به مناسبت پنجسالگی رسانه های اجتماعی اخیر ماه جون منتشرشده است، روزانه بیشتر از بیست و پنج میلیون اعضای شبکه های اجتماعی معلومات، اخبار و یادداشت ها را منتشر میکنند.

XS
SM
MD
LG