لینک های دسترسی

اخبار رسانه های اجتماعی


رسانه های اجتماعی با نشر اخبار مهم روز و موضوعات مرتبط افغانستان به یک منبع دریافت معلومات آنی برای اکثریت شده اما اخیرآ ازین رسانه های بطور نادرست استفاده شده است و به میدان مبارزه طرفداران کاندیدان انتخابات، و مبارزات زبانی و قومی مبدل شده است. درین میان نقش خبرنگاران افغان در رسانه های اجتماعی مانند رسانه های جمعی مهم و حیاتی است.

XS
SM
MD
LG