لینک های دسترسی

Breaking News

ضیاالحق امرخیل خبر های مبنی بر فرارش را رد نمود


ضیاالحق امرخیل،رئیس اسبق دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات

ضیاالحق امرخیل، رئیس اسبق دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات در نشست خبری چاشت روز شنبه گفت که برای تداوی به مدت سه روز به کشور امارات متحده عربی با پاسپورت شخصی رفته بود و روز گذشته دو باره به کشور برگشت.

او افزود به دلیل مشکلات امنیتی نمیتوانست که در داخل کشور تداوی نماید.

آقای امرخیل،گفت که موارد فرار وی که چهار روز پیش از سوی برخی از افراد مطرح گردیده بود یک توطیه است مانند مواردی دیگری که برعلیه وی ادعا شده است.

او افزود "کسانیکه مسافرت مرا بنام فرار یاد کردند رسوا میشوند و موضوع قوماندان امنیه نیز به زودی رسوا میشود".

به گفته امرخیل، دراین توطیه چهره های مختلفی کار کرده اند، اما وی از این چهره ها نام نبرد.

رئیس اسبق دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تا ادعا ها برعلیه وی را به صورت بیطرفانه، مستقلانه و به دقت بررسی نمایند و نتیجه آنرا با مردم شریک سازند.

وی یکبار دیگر نشر نوار صوتی را که از سوی تیم عبدالله عبدالله نشر شده بود و در آن نوار ادعا میشد که امرخیل با برخی از افراد صحبت کرده است، رد نموده و گفت که صدا از وی نمیباشد.

آقای امرخیل، تایید نمود که در انتخابات یک تعداد از مقامات برجسته امنیتی و والیان با استفاده از امکانات دولتی، قوت و زور مداخله نموده اند و در برخی از موارد از مداخله آنها جلوگیری نموده است.

موضوع آقای امرخیل آن وقت روی زبانها افتاد و رسانه یی شد که قوماندان امنیه کابل در روز انتخابات وی را متهم به تقلب نموده و گفت که آقای امرخیل بدون اطلاع نیروهای امنیتی صندوق های اوراق رای دهی را از کمیسیون خارج میکرد.

به تعقیب آن تیم انتخاباتی آقای عبدالله وی را با نشر نوار صوتی متهم به تقلب نمود و خواهان استعفا امرخیل شد و امرخیل چند روز بعد استعفا داد و دلیل استعفایش را به خاطر منافع ملی خواند.

از سوی دیگر نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز گفت که موضوع امرخیل دراین کمیسیون تحت رسیدگی قرار دارد.

اما وی گفت که تا حال تقاضای آنها از سوی ملل متحد مبنی به تثبت کردن صدای امرخیل به آنها مواصلت نکرده اما کمیسیون کار خود را دراین قسمت به پیش میبرد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی چند روز قبل از ملل متحد خواست تا درقسمت تثبیت کردن صدای امرخیل در نوار صوتی با آن کمیسیون همکاری تخنیکی و مسلکی نماید.

XS
SM
MD
LG