لینک های دسترسی

Breaking News

دومین روز بررسی شکایات استینافی


ارشیف

ریدا عظیمی، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که این کمیسیون امروز شکایات زون مرکز را که شامل ٩ ولایت میشود،مورد بررسی قرار میدهد.

وی افزود که در زون مرکزبیشترین شکایات از ولایت کابل است که شامل ٥١٦ مورد میشود که به ۴٦۴ مورد شکایت آن به دلیل نبود مدارک واسناد اثباتیه قرارعدم سمع صادر گردیده است.

خانم عظیمی، گفت که اکثریت قضایای مربوط کابل به نسبت نداشتن اسناد ومدارک اثباتیه که بتوان در مورد آن حکمی یا تصمیمی گرفته شود،قرار عدم سمع صادر گردیده است.

معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که این کمیسیون شکایاتی را مورد بررسی قرار میدهد که شرایط شکایت را داشته باشد نه اینکه این کمیسیون را به یک آدرس مجهول رهنمایی کند که کمیسیون نداند، هدف شکایت کننده چه بوده است.

به گفته خانم عظیمی، کمترین شکایت در زون مرکز از پنجشیر است و16 مورد میباشد که بیشتر آن از سوی تیم تحول وتداوم علیه تیم اصلاحات وهمگرایی در مورد پر کردن صندوقها است اما به دلیل نبود اسناد قرار عدم سمع به تمام این شکایات صادر گردیده است.

خانم عظیمی همچنان ابراز امید واری نمود که امروز کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نماید وبه انتظار مردم پایان دهد.

XS
SM
MD
LG