لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش های یوناما برای بیرون رفت از بحران انتخاباتی


مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله به صدای امریکا گفت که شب گذشته نشستی میان تیم تخنیکی آنها و تیم تخنیکی یونوما صورت گرفته است.

او افزود که نمایندگی سازمان ملل در تلاش است که برای بیرون رفت از این بحران یک طرحی را ارایه کند و بعد از مشوره با تیم های انتخاباتی آنرا اعلام نماید.

به گفته آقای رحیمی، در این نشست یونوما جزییات این طرح را با تیم تخنیکی آنها در میان گذاشته است.

آقای رحیمی، مشخص نکرد که چه مواردی در این طرح گنجانیده شده است اما گفت که اگر این طرح تکمیل گردد سازمان ملل جزییات آنرا ارایه خواهد کرد.

صدای امریکا خواست تا در این مورد نظر دفتر سیاسی نمایندگی ملل متحد(یونوما) را نیز داشته باشد، اما یونوما نخواست در این مورد اظهار نظری داشته باشد.

اما عباس نویان، سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا گفت که یونوما امروز صبح پیشنهاداتی را از طرف تیم عبدالله به تیم آنها آورده اند و بخش بزرگ آن پیشنهادات، از سوی تیم آنها پذیرفته شده است که بعدا اعلام خواهد شد.

آقای نویان گفت" هرگونه طرحی که بتواند به شفافیت آرا کمک کند و در چوکات قوانین نافذه افغانستان باشد و در محدوه زمانی تقویم های انتخاباتی باشد، از طرف تیم ما پذیرفته میشود".

ازسوی دیگر مجیب الرحمان رحیمی از صحبت تیلفونی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با عبدالله عبدالله که شب گذشته صورت گرفته بود،نیز خبرداد.

سخنگوی تیم عبدالله گفت که دراین صحبت تیلفونی مختصر روی مسایل جاری وبحران انتخاباتی گفتگو صورت گرفته است.

اما وی د رمورد جزییات بیشتر نداد.

اما قرار است که وزیر خارجه امریکا فردا برای گفتگو در مورد بحران انتخاباتی به کابل بیاید.

آقای رحیمی گفت که تیم آنها منتظر اند که آقای جانکری به کابل بیاید ودیدگاه ها وطرح های خود را مطرح کند وبا توجه به طرح ها ودیدگاه های آنها وواقعیت های که وجود دارد تیم شان دیدگاه شانرا ارایه خواهند کرد.

اما وی گفت که تا حال کدام طرح مشخص از سوی سفارت امریکا ویا وزارت خارجه امریکا به تیم آنها نرسیده است.

از سوی دیگر مذاکرات میان تیم های تخنیکی وسیاسی دو تیم انتخاباتی بعد از اعلام نتایج ابتدایی که در آن اشرف غنی احمدزی نسبت به عبدالله عبدالله پیشی گرفت،متوقف گردیده است.

آقای رحیمی،ضمن تایید متوقف شدن گفتگو ها میان دوطرف گفت که راه مذاکره وگفت وشنود برای بیرون رفت از این بن بست فعلی باز است.

اما وی گفت" اکنون ما وارد یک مرحله نو بعد از اعلام نتایج ابتدایی شده ایم واگر مذاکراتی هم صورت میگیرد با شرایط ودیدگاه های جدید مطرح خواهد شد،ما از روز اول تاکید کردیم که از طریق گفت وشنود بحران افغانستان خاتمه پیدا کند ونیازی نباشد که به طرف بحران تازه برویم".

آقای رحیمی،یگانه راه مشروعیت بخشیدن به این دور انتخابات را تفتیش وباز نگری درحضور نماینده های این تیم انتخاباتی وناظرین بین المللی میداند.

XS
SM
MD
LG