لینک های دسترسی

Breaking News

بررسی آرای انتخابات ریاست جمهوری فردا آغاز می شود


ارشیف

مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند نماینده های هر دو نامزد ریاست جمهوری، ناظرین، مشاهدین و رسانه ها در جریان تفتیش حضور خواهند داشت.

نورمحمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت پلان عملیاتی در این مورد روز گذشته رسما توسط کمیسیون مستقل انتخابات نهایی شده و با نمایند های هر دو ستاد انتخاباتی شریک ساخته شده است.

انتقال صندوق های رای دهی و سایر مواد به مرکز رای دهی، تامین امنیت انتقال این مواد در تمام مراحل، شامل این پلان عملیاتی بوده است.

آقای نور گفت، در انتقال مواد و صندوق های رای دهی، آیساف، ناتو، نهادی های امنیتی افغان و ملل متحد یو ان دی پی با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری میکنند و در جریان انتقال صندوق های رای دهی نماینده گانی از هر دوستاد انتخاباتی نیز حضور خواهند داشت.

او امروز گفت، " انتقال مواد بطور رسمی از ولایت ها فردا آغاز می شود و احتمالآ تا دوم اسد ادامه خواهد یافت و در این مدت زمان تمام صندوق های رای دهی که نزدیک به ۲۰ هزار می شود آورده می شود روند از کابل آغاز می شود چوند نزدیک به سه هزار صندوق رای دهی ولایت کابل در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات موجود است که این ۱۵ در صد تمام صندوق های رای دهی سراسر کشور می شود"

آقای نور میگوید رهبری روند تفتیش را کمیسیون مستقل انتخابات دارد و اما این روند تحت نظارت شدید ملل متحد و مشاهدین بین المللی صورت میگیرد.

او گفت تمام نهاد های مشاهد ملی که از انتخابات در ۱۶ حمل و ۲۴ جوزا نظارت کردند میتوانند از پروسه بازشماری آرا نظارت کنند و اعتبار نامه های قبلی آنان نیز مورد پذیرش است، همچنان کمیسیون انتخابات اعلام کرد که به کسانی که تازه از طرف نهاد های مشاهد و ناظر معرفی شوند کمیسیون کارت نظارت از پروسه را توزیع میکند.

او همچنان گفت نشت های مکرر با نهاد های مشاهد و ناظر داشته اند و قرار است پلان عملیاتی تازه تصویب شده را نیز با آنان شریک کنند.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افزود که برای حدود ده ده نفر از نماینده های هر یک از نامزدان در مورد پروسه تفتیش آرا آموزش داده می شود و سپس آنان مکلف هستند که این آموزش ها را به سایر ناظرین نامزدان که در پروسه تفتیش حاضر می شوند انتقال دهند.

اقای نور گفت در این مورد کمیسیون با هر دو نامزد تفاهم کرده است و این روند سر از امروز یعنی چهار شنبه آغاز می شود.

این کمیسیون همچنان نقش رسانه ها را در روند تفتیش را بسیار مهم میداند و میگوی " کمیسیون مستقل انتخابات زمانی که فردا روند را رسما آغاز میکند شاید کمی دیرتر آغاز شود بخاطریکه تمام مطبوعات حضور به هم برسانند و روند را رسمآ کمیسیون آغاز میکند، بعد از این بشکل دوامدار تمام مطبوعاتی که خواسته باشند روند را نظارت کنند و مشاهده داشته باشند همکاران ما همکاری خواهند کرد و سهولت ایجاد میکنند که روند را از نزدیک ببینید و خبر و راپور تهیه کنید"

اقای نور گفت به اساس پلان عملیاتی که ترتیب شده در روز های نخست در هر ساعت یک صندوق تحت تفتیش قرار میگرد اما در روز های دوم و سوم این رقم به بیشتر شده و بلاخره به حدی می رسد که در هر روز یک هزار صندوق مورد تفتیش خواهد گرفت.

میکانیزم تفتیش

آقای نور همچنان در مورد میکانیزم تفتیش معلومات داد و گفت روند تفتیش توسط کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در دو شفیت صورت میگرد که کار شفت اول از ۷ صبح آغاز آغاز و الی ۱۲ ظهر تکمیل می شود و کار شفت دوم از یک بعد از ظهر الی شش شام ادامه می یابد.

به اساس معلومات کمیسیون در هر شیفت صد تیم کارکنان این روند را به پیش می برند که در هر شیفت صد صد نفر از نماینده های نامزدان نیز شامل خواهند بود.

او گفت تمام کسانی که از پروسه تفتیش نظارت میکنند باید قبل از قبل آموزش دیده باشند و بتوانند پروسه را بصورت درست نظارت کنند.

به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش آرا حدود سه هفته یا ۲۰ الی۲۳ روز کاری را در بر خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG