لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز روند تفتیش آرا بدون حضور ناظرین عبدالله


آرشیف

روند تفتیش آرا بدون حضور ناظرین تیم عبدالله عبدالله بعد از چند ساعت تاخیر دو باره آغاز گردید.

روند تفتیش آرا صبح امروز با بیشتر از یکساعت تاخیر آغاز گردید اما بعد از یک ساعت به دلیل عدم حضور ناظرین عبدالله عبدالله این روند تا چاشت امروز متوقف گردید.

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این روند به ساعت 2 بعد از چاشت در حضور ناظرین بین المللی وناظرین تیم اشرف غنی احمدزی آغاز گردید.

نورمحمد نور،سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به خبرنگاران گفت که این کمیسیون تا ساعت 2 بعد از چاشت انتظار ناظرین تیم عبدالله عبدالله راکشیدند اما آنها در روند حضور نیافتند.

آقای نور ابراز امید واری نمود تا تیم عبدالله عبدالله نیر دراین روند سهم بگیرندواز آن نظارت نمایند.

وی تاکید کرد که روند تفتیش آرا دیگر متوقف نمیگردد وبه شدت پیش میرود تا مطابق به پلان این روند خاتمه یابد ونتایج نهایی اعلام گردد.

آقای نور گفت که این کمیسیون روند را چندین بار به دلیل اینکه تیم های هر دو نامزد در روند حضور داشته باشند به تعویق انداخته است وبیش از این نمیتوانند به تاخیر بیندازند.

به گفته آقای نور،روند تفتیش آرا در سه هنگر این کمیسیون توسط صد تیم آغاز شده است واین روند هر روز در دو شفت در دو صد تیم ادامه مییابد.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که چارچوب طرزالعمل ابطال آرا توسط تیم های نامزدان پیشنهاد گردیده وملل متحد آنرا انکشاف داده وکمیسیون چون مطابق به قانون بود بدون تغییری آنرا تایید نموده است وبنابرین نتیجه تفتیش باید مورد قبول هردو نامزد قرار گیرد.

وی افزود که روند به اندازه کافی توسط ناظرین بین المللی نظارت میگردد وفاقد اعتبار نمیباشد.

به گفته نور،به تعداد 2177 ناظرملی وبین المللی از روند تفتیش صد درصدی آرا نظارت مینمایند.

مذاکرات تیم تخنیکی عبدالله عبدالله با ملل متحد از شب گذشته تا اکنون ادامه دارد.

فضل احمد معنوی مسوول تیم تخنیکی عبدالله عبدالله به صدای امریکا گفت که مذاکرات این تیم با ملل متحد هنوز هم ادامه دارد.

وی در مورد آغاز روند تفتیش آرا بدون حضور ناظرین تیم شان واینکه آغاز این روند را بدون حضور تیم شان می پذیرند،گفت "اگر با ملل متحد وکمیسیون درمورد پیشنهادات ما به نتیجه برسیم روند تفتیش آرا را قبول داریم واگر به نتیجه نرسیم قبول نداریم."

اما صبح امروز فضل الرحمان اوریا سخنگوی تیم عبدالله عبدالله به صدای امریکا گفته بود که آنها به یک سلسله توافقات دست یافته اند.

روند تفتیش آرا چند بار به دلیل اختلاف نظر میان تیم های نامزدان روی طرزالعمل ابطال آرا متوقف گردیده است.

آقای نور، از رسیدن بیشتر از ۸۷ درصد صندوقهای آرا از ۳۱ ولایت کشور خبر داد وگفت که صندوقهای سه ولایت دیگر نیز به زودی به دفتر مرکزی این کمیسیون میرسد.

XS
SM
MD
LG