لینک های دسترسی

Breaking News

نشر نوار صوتی دیگراز سوی تیم عبدالله عبدالله


نصرت الله بریالی ارسلایی رئیس تیم انتخاباتی عبدالله

تیم عبدالله عبدالله نوار صوتی از معاون دوم رئیس جمهور را نشر نمود که ادعا مینمایند که صدای کریم خلیلی میباشد ودر انتخابات مداخله نموده است.

نصرت الله بریالی ارسلایی رئیس تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله به خبرنگاران گفت که این نوار صوتی که درآن صدای کریم خلیلی است کاملا دقیق است ودر آن تقلبی صورت نگرفته است واگر از تیم آنها خواسته شود،نهادی که نوار را دراختیار آنها قرار داده است،نیز نام خواهند برد.

او گفت"مراجع است که صحت و عدم صحت این نوار صوتی را به اثبات برساند اما دولت نمیخواهد که این سند ها به اثبات برسد".

در این نوار صوتی که ادعا میشود صدای معاون دوم رئیس جمهور حامد کرزی است آقای کریم خلیلی در یک مجلس محرمانه از پیروزی تیم اشرف غنی احمدزی که مورد تایید وی نیز میباشد، سخن میگوید.

آقای ارسلایی در مورد اینکه چرا این نوار صوتی را قبلا نشر نکردند گفت که آنها نمیخواستند که بزرگان این کشور رسوا شوند اما از اینکه به تقلب در انتخابات ادامه میدهند وحق مردم را از آنها میگیرند خواستند که آنرا نشر کنند.

او گفت"ما موقع آنرا مناسب دیدیم که این سند را نشر کنیم تا مردم وجهانیان بدانندکه توطیه های در راه است ومثلثی وجود دارد".

او گفت" امید است که مسوولین دخیل در دولت که در انتخابات مداخله مینمایند از نشر این سند پند بگیرند،زیرا چهره های آنها به مردم افشا میشود وما نمیخواهیم که به نفع ما تفتیش صورت بگیرد بلکه برای دفاع از رای مردم افغانستان تفتیش شفاف صورت بگیرد وامروز در عدم حضور تیم ما تفتیش را آغاز کردند."

آقای ارسلایی،افزود که از آغاز روند تفتیش این پروسه فقط یک نمایش بوده وبه صورت شفاف پیش نرفته است.

دراین نوار صوتی که ادعا میشود صدای معاون دوم رئیس جمهور است آقای خلیلی در جمعی از هوادارانش میگوید "من در جریانم که همه تلاشها در درون حکومت وهم در درون کمیسیونهای انتخاباتی ورئیس جمهورجریان دارد و نسبت به پیروزی این تیم واین نامزد دیدگاه موافقی وجود دارد،من هم صحبتهای با رئیس جمهور افغانستان داشتم وهم دوستان جهانی،که دوستان بین المللی ما به ما وعده سپردند که با استفاده از هر افزاری وبا استفاده از هرفرصتی باید به نفع این تیم استفاده صورت بگیرد ولو که این فرصت ها ولو که این افزار ها خلاف ساز وکارهای انتخاباتی هم باشد".

در بخش دیگری از این نوار صوتی باز هم که ادعا میشود صدای خلیلی است آمده است "در پیروزی این تیم و این نامزد هیچ جای شکی و تردیدی باقی نمانده است هم حکومت هم جامعه جهانی و هم رئیس جمهور با پیروزی این تیم دیدگاه موافقی دارند".

آقای ارسلایی، از جامعه جهانی نیز خواهان روشن شدن موقف شان در قبال انتخابات افغانستان شد.

اما بصیر عباس رئیس دفتر کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور این نوار صوتی را رد نموده و آنرا جعلی و ساختگی خواند و به صدای امریکا گفت که دراین نوار صوتی ادبیاتی که استفاده شده به ادبیاتی که استاد خلیلی استفاده میکند هیچ نمیخواند و کاملا بیگانه است.

او افزود که تاکید استاد خلیلی همیشه قبل از دور اول ودور دوم انتخابات روی شفافیت آن بوده است واز تیم مقابل هم همیشه خواسته است تا نظارت جدی از این پروسه داشته باشند تا انتخابات کاملا شفاف باشد.

آقای بصیر عباس در مورد بررسی این نوار صوتی گفت"ما هیچ گونه باکی وتشویشی از بررسی این صدا نداریم ".

قبلا هم تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله نوار های صوتی را از ضیاالحق امرخیل رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات،تیم اشرف غنی احمدزی وبرخی از افرادی دیگر نشر نمود که این نوار های صوتی سبب گردید تا تیم آقای عبدالله روابطش را با کمیسیون های انتخاباتی به حالت تعلیق درآورد وسبب گردید که امرخیل از وظیقه اش استعفا بدهد وانتخابات به بن بست برود.

XS
SM
MD
LG