لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز روند ابطال آرا در هفته جاری


ارشیف

نورمحمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند ابطال آرا درهفته جاری در حضور ناظرین نامزدان و ناظرین و مشاهدین ملی و بین المللی آغاز خواهد شد و تصمیم در مورد ابطال آرا علنی خواهد بود.

او افزود که بانک معلوماتی در حال انکشاف است و کارمندان این کمیسیون آموزش می بینند و بعدا این سیستم به کار خود آغاز مینماید.

آقای نور گفت که تمام ابطال آرا به اساس چک لستی که نامزدان روی آن توافق نموده است صورت میگیرد.

به گفته آقای نور، ابطال در مورد آرا را این سیتسم مشخص میسازد که کدام برگه های رای دهی را قبول و کدام آن به ابطال میرود و زمانیکه برگه های رای ابطال شد، بعد از مشوره با تیم های نامزدان آن آرا باطل میگردد.

تلاش برای تسریع روند تفتیش

آقای نور میگوید که کمیسیون مستقا انتخابات تلاش دارد تا تیم های روند تفتیش را بیشتر سازد و روند را سرعت بدهد تا در چند هفته آینده روند به پایان برسد.

اما او گفت" ولی هنوز هم ما نمیتوانیم وقت مشخصی را قید کنیم که روند به زودی به پایان میرسد چون نماینده های هردو نامزد در پروسه دخیل اند وبعضی اواقات میان شان تنش پیدا میشود و روند را کندتر میسازد."

اما آقای نور تاکید کرد که کمیسیون در صدد این است تا ابهاماتی که میان تیم ها و ناظرین نامزدان ریاست جمهوری وجود دارد، از میان برداشته شود و به همین دلیل امروز با ناظرین نامزدان و کارمندان کمیسیون بحث های صورت گرفت تا این ابهامات را از میان برداشته شود و این روند سرعت پیدا کند و به زودترین وقت خاتمه یابد.

آقای طاهر زهیر، سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا گفت که ممکن کمیسیون نتواند که تاریخ دقیقی را به دلیل مشکلات پیش آمده اعلام کند و حالی هم با توجه به این تجربه کار قسمی که توقع میرود پیش نرود.

اما وی تاکید کرد که عزم هر دو تیم به این است که منبعد این روند بدون کدام سکتگی پیش برود و با مشکل روبرو نگردد

این درحالیست که امروز نیز روند تفیش آرا با بیشتر از یکساعت تاخیر آغاز گردید.

آقای نور ګفت که تا حال در حدود ۲۲ الی ۲۵ فیصد آرا که شامل ۵۲۷۱ صندوق رای دهی میگردد، تفتیش گردیده است.

روند تفتیش آرا به تاریخ ۲۶ سرطان آغاز گردید و در آن زمان کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که این روند در مدت سه الی چهار هفته خاتمه مییابد اما اکنون سخنگوی کمیسیون میگوید که این کمیسیون تلاش مینماید تا روند تفتیش در چند هفته آینده خاتمه یابد.

از سوی دیگر در اعلامیه مشترکی که میان نامزدان، روز گذشته امضا گردید نیز آمده است که یک کمیسیون مشترک تشکیل میگردد تا جدول زمانی تکمیل روند انتخابات را نهایی سازد و روی تاریخ تحلیف رئیس جمهور جدید توافق می نمایند، با هدف اینکه این امر تا هفته دوم ماه سنبله سال ۱۳۹۳ صورت می پذیرد.

تشکیل کمیسیون مشترک

طاهر زهیر، سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی در مورد تشکیل این کمیسیون به صدای امریکا گفت که اعضای این کمیسیون ممکن امروز مشخص گردد و به زودی کار شانرا روی جزییات حکومت وحدت ملی و بعد سیاسی توافق آغاز خواهند کرد.

او افزود که این کمیسیون در جریان کار جلسات مشترک را با هردو نامزد هم میداشته باشد.

به گفته آقای زهیر، هرچند این کمیته روی بعد سیاسی کار خود را آغاز میکند اما کار کمیته تاثیر گذار روی روند تفتیش هم خواهد بود.

او گفت که این کمیسیون که کار خود را روی روند تفتیش و کار روی بعد سیاسی و موارد دیگر پیش ببرد تا در هر دو عرصه کار شدت بخشیده شود و هرچه زودتر نتیجه انتخابات اعلام گردد.

XS
SM
MD
LG